Zadavatelem microsite je firma Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, genetika šlechtění rostlin, ochrana plodin a rostlin

VÚRV, v.v.i. je v České republice se svými 300 zaměstnanci největším pracovištěm aplikovaného výzkumu, zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory.Představujeme Vám firmu Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. z Prahy, který svou činnost zaměřil na aplikovaný výzkum zaměřený na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. VÚRV, v.v.i. je v České republice největším pracovištěm aplikovaného výzkumu.

Výzkumný ústav rostlinné výroby:
- aplikovaný výzkum zaměřený na rostlinnou výrobu a příbuzné obory
- rostlinná výroba, agroekologie, genetika a šlechtění, výživa rostlin, rostlinolékařství a ochrana zásob
- udržitelné systémy zemědělského hospodaření
- rostlinná biotechnologie a molekulární biologie
- publikační a vydavatelská činnost
- poradenství.

Potřebujete kvalifikované informace ohledně rostlinné výroby, šlechtění rostlin nebo zemědělského hospodaření? Neváhejte náš Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze kontaktovat.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Výzkum v rostlinné výrobě, šlechtění a výživa plodin, poradenství a ...

Výzkum v rostlinné výrobě, šlechtění a výživa plodin, poradenství a ...

Výzkum a analýza rostlin, škůdců, půdy, šlechtění, rostlinolékařství a výživy, poradenství při pěstování plodin, pořádání seminářů vykonává Výzkumný ústav rostlinné výroby.