Genetika a šlechtění obilnin, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Oddělení genetiky a šlechtění Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž se zabývá studiem, udržováním a vedením kolekce genetických zdrojů obilnin (jarní ječmen, oves, žito).Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž se ve svém oddělení genetiky a šlechtění zaměřuje studium a udržování světové kolekce genetických zdrojů ječmene jarního, ovsa a žita. Dále se zabývá výzkumem a šlechtěním speciálních kultivarů ječmene, pšenice, tritikale a dalších obilnin.

Zemědělský výzkumný ústav množí a šlechtí vlastní odrůdy obilnin (ječmen, pšenice) a nabízí je k prodeji.

Nabízí zkoušení a testování novošlechtění obilnin tuzemských i zahraničních zadavatelů.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Akreditovaná laboratoř pro zjišťování kvality obilovin

Akreditovaná laboratoř pro zjišťování kvality obilovin

Pracoviště aplikovaného výzkumu v resortu zemědělství. Genetika a šlechtění obilnin, poradenství, laboratorní služby i autorizované zkušebnictví v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o.


Aplikovaný výzkum v resortu zemědělství, akreditovaná laboratoř, ...

Aplikovaný výzkum v resortu zemědělství, akreditovaná laboratoř, ...

Zkoušení kvality obilovin a výrobků z nich. Laboratorní analýzy, komplexní posouzení kvality potravinářských obilovin i rozbory kontaminantů, monitoring obilovin. Rozbory půd, rostlin, krmiv.