Právní pomoc v oblasti nemovitostí - zastupování před soudy či správními orgány

Advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Řehové poskytuje právní pomoc v oblasti nemovitostí a bytové problematiky včetně zastupování u soudu ve sporech. Právní služby jsou určeny pro občany i města a obce.Naše právní služby ve Zlíně jsou určeny pro občany, živnostníky, obchodní společnosti, spolky, podnikatele, města a obce.

Cílem Advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Řehové je komplexní řešení případu. Zaručujeme Vám individuální přístup, tak aby bylo vyhověno veškerým Vašim požadavkům a aby byly vyřešeny všechny problémy se kterými se potýkáte.
Poskytujeme právní porady a konzultace, sepisujeme právní stanoviska, smlouvy, žaloby a podání k soudu a zastupujeme klienty před soudy či správními orgány.

Zajišťujeme:
- Pomoc firmám a společenstvím vlastníků
- Právní pomoc v oblasti nemovitostí
- Komplexní korporátní poradenství
- Pomoc se správou bytových domů SVJ
- Zadávání veřejných zakázek

Právo společenství vlastníků družstev a bytových jednotek:
- vznik, založení, navedení k zápisu do veřejném rejstříku
- pomoc při správě SVJ
- revize stávajících zakladatelských dokumentů
- vymáhání pohledávek (v souvislosti s užíváním bytových či nebytových jednotek vlastníky i třetími osobami)

Bytová problematika:
- sepisování nájemních smluv a smluv týkajících se koupě bytů a nebytových prostor
- vyřizování ukončení nájemních vztahů, výpovědi, žaloby na vyklizení
- řešení sporů týkajících se nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor
- vymáhání pohledávek (vzniklých v souvislosti s nájmem a podnájmem bytů a nebytových prostor)

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Právo obchodních korporací - poradenství při založení firmy, sepisování ...

Právo obchodních korporací - poradenství při založení firmy, sepisování ...

Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Řehová Zlín poskytuje právní služby v oblasti práva obchodních korporací - právní poradenství při založení firem, sepisování smluv, při řešení sporů z obchodního styku.


Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ ...

Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ ...

Advokátní kancelář Zlín Mgr. Pavlíny Řehové se mimo jiné zaměřuje na bytové právo. Poskytuje právní poradenství pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.


Právní služby - vymáhání pohledávek, zastoupení u soudu

Právní služby - vymáhání pohledávek, zastoupení u soudu

Kvalitní právní služby poskytuje advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Řehové ve Zlíně, která se zaměřuje na vymáhání pohledávek i zastoupení u soudu.