Právní pomoc v oblasti nemovitostí - zastupování před soudy či správními orgány

Advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Řehové poskytuje právní pomoc v oblasti nemovitostí a bytové problematiky včetně zastupování u soudu ve sporech. Právní služby jsou určeny pro občany i města a obce.Naše právní služby ve Zlíně jsou určeny pro občany, živnostníky, obchodní společnosti, spolky, podnikatele, města a obce.

Cílem Advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Řehové je komplexní řešení případu. Zaručujeme Vám individuální přístup, tak aby bylo vyhověno veškerým Vašim požadavkům a aby byly vyřešeny všechny problémy se kterými se potýkáte.
Poskytujeme právní porady a konzultace, sepisujeme právní stanoviska, smlouvy, žaloby a podání k soudu a zastupujeme klienty před soudy či správními orgány.

Zajišťujeme:
- Pomoc firmám a společenstvím vlastníků
- Právní pomoc v oblasti nemovitostí
- Komplexní korporátní poradenství
- Pomoc se správou bytových domů SVJ
- Zadávání veřejných zakázek

Právo společenství vlastníků družstev a bytových jednotek:
- vznik, založení, navedení k zápisu do veřejném rejstříku
- pomoc při správě SVJ
- revize stávajících zakladatelských dokumentů
- vymáhání pohledávek (v souvislosti s užíváním bytových či nebytových jednotek vlastníky i třetími osobami)

Bytová problematika:
- sepisování nájemních smluv a smluv týkajících se koupě bytů a nebytových prostor
- vyřizování ukončení nájemních vztahů, výpovědi, žaloby na vyklizení
- řešení sporů týkajících se nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor
- vymáhání pohledávek (vzniklých v souvislosti s nájmem a podnájmem bytů a nebytových prostor)

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva

Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva

Advokátní kancelář Zlín Mgr. Pavlíny Řehové se mimo jiné zaměřuje na bytové právo. Poskytuje právní poradenství pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.


Právo obchodních korporací - poradenství při založení firmy, sepisování smluv, řešení sporů z obchodního styku

Právo obchodních korporací - poradenství při založení firmy, sepisování smluv, řešení sporů z obchodního styku

Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Řehová Zlín poskytuje právní služby v oblasti práva obchodních korporací - právní poradenství při založení firem, sepisování smluv, při řešení sporů z obchodního styku.


Právní služby - vymáhání pohledávek, zastoupení u soudu

Právní služby - vymáhání pohledávek, zastoupení u soudu

Kvalitní právní služby poskytuje advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Řehové ve Zlíně, která se zaměřuje na vymáhání pohledávek i zastoupení u soudu.