Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva

Advokátní kancelář Zlín Mgr. Pavlíny Řehové se mimo jiné zaměřuje na bytové právo. Poskytuje právní poradenství pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.Při prodeji i nájmu bytů, založení i správě společenství vlastníků jednotek je vhodné využít právní poradenství. Pokud hledáte advokátní kancelář v okolí Zlína, můžete se obrátit na AK Mgr. Pavlíny Řehové.
Na bytové právo se zaměřujeme, poskytujeme kompletní právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva.

Služby v oblasti bytového práva:
- pro SVJ, bytová družstva připravíme podklady pro zápis do rejstříku
- pomáháme při správě SVJ
- řešíme revize stávajících zakladatelských dokumentů
- vymáháme pohledávky vzniklé v souvislosti s užíváním bytových či nebytových jednotek vlastníky i třetími osobami
- zastupování SVJ, bytových družstev v soudních, insolvenčních, exekučních řízeních
- příprava nájemních smluv pro vlastníky nemovitostí
- ukončení nájemních vztahů, sepsání výpovědi, žaloby
- řešení sporů týkajících se nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor
- vymáhání pohledávek, dluhů vzniklých z nájemních, podnájemních vztahů
- sepsání darovací smlouvy na nemovitost, smlouvy při převodu nemovitosti.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Právo obchodních korporací - poradenství při založení firmy, sepisování ...

Právo obchodních korporací - poradenství při založení firmy, sepisování ...

Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Řehová Zlín poskytuje právní služby v oblasti práva obchodních korporací - právní poradenství při založení firem, sepisování smluv, při řešení sporů z obchodního styku.


Právní pomoc v oblasti nemovitostí - zastupování před soudy či ...

Právní pomoc v oblasti nemovitostí - zastupování před soudy či ...

Advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Řehové poskytuje právní pomoc v oblasti nemovitostí a bytové problematiky včetně zastupování u soudu ve sporech. Právní služby jsou určeny pro občany i města a obce.


Právní služby - vymáhání pohledávek, zastoupení u soudu

Právní služby - vymáhání pohledávek, zastoupení u soudu

Kvalitní právní služby poskytuje advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Řehové ve Zlíně, která se zaměřuje na vymáhání pohledávek i zastoupení u soudu.