Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva

Mgr. Pavlína Řehová advokátní kancelář Zlín

Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva

Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva

Advokátní kancelář Zlín Mgr. Pavlíny Řehové se mimo jiné zaměřuje na bytové právo. Poskytuje právní poradenství pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.


právní služby - advokátní kancelář Řehová Zlín
Při prodeji i nájmu bytů, založení i správě společenství vlastníků jednotek je vhodné využít právní poradenství. Pokud hledáte advokátní kancelář v okolí Zlína, můžete se obrátit na AK Mgr. Pavlíny Řehové.
Na bytové právo se zaměřujeme, poskytujeme kompletní právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva.

Služby v oblasti bytového práva:
- pro SVJ, bytová družstva připravíme podklady pro zápis do rejstříku
- pomáháme při správě SVJ
- řešíme revize stávajících zakladatelských dokumentů
- vymáháme pohledávky vzniklé v souvislosti s užíváním bytových či nebytových jednotek vlastníky i třetími osobami
- zastupování SVJ, bytových družstev v soudních, insolvenčních, exekučních řízeních
- příprava nájemních smluv pro vlastníky nemovitostí
- ukončení nájemních vztahů, sepsání výpovědi, žaloby
- řešení sporů týkajících se nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor
- vymáhání pohledávek, dluhů vzniklých z nájemních, podnájemních vztahů
- sepsání darovací smlouvy na nemovitost, smlouvy při převodu nemovitosti.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY

Právní pomoc v oblasti nemovitostí - zastupování před soudy či správními orgány

Právní pomoc v oblasti nemovitostí - zastupování před soudy či správními orgány
Advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Řehové poskytuje právní pomoc v oblasti nemovitostí a bytové problematiky včetně zastupování u soudu ve sporech. Právní služby jsou určeny pro občany i města a obce.

Právo obchodních korporací - poradenství při založení firmy, sepisování smluv, řešení sporů z obchodního styku

Právo obchodních korporací - poradenství při založení firmy, sepisování smluv, řešení sporů z obchodního styku
Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Řehová Zlín poskytuje právní služby v oblasti práva obchodních korporací - právní poradenství při založení firem, sepisování smluv, při řešení sporů z obchodního styku.

Právní služby - vymáhání pohledávek, zastoupení u soudu

Právní služby - vymáhání pohledávek, zastoupení u soudu
Kvalitní právní služby poskytuje advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Řehové ve Zlíně, která se zaměřuje na vymáhání pohledávek i zastoupení u soudu.
PODSTRÁNKY

Právo obchodních korporací

Právo obchodních korporací
Právní služby v oblasti práva obchodních korporací, Zlínský kraj

Právo družstev a SVJ

Právo družstev a SVJ
Právní poradenství družstvům, společenstvím vlastníků bytových jednotek, spolkům

Občanské právo

Občanské právo
Právní služby v oblasti občanského práva – majetkové vztahy, rozvody, exekuce
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Mgr. Pavlína Řehová advokátní kancelář Zlín
WEBOVÁ STRÁNKA
Mgr. Pavlína Řehová
www.ak-rehova.cz
Adresa

Adresa

Tř. T. Bati 400
Zlín- Louky 763 02

sekretariat@ak-rehova.cz
+420 575 570 860


Najdete nás také zde:

www.pravnik-svj-zlin.czwww.vymahani-pohledavek-zlin.czARES
captcha