Zadavatelem microsite je firma Ministerstvo pro místní rozvojVýznamný orgán výkonu státní správy ve věcech regionální politiky

Chcete se ucházet o evropské či národní dotační prostředky na podporu bydlení, cestovního ruchu či podporu pro neziskové organizace?Sháníte informace ohledně vyhlášených dotačních výzev či potřebujete poradit s Vaším podnikáním? Obracejte se na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR sídlící v Praze.
Naše ministerstvo poskytuje občanům a podnikům informace týkající se státní regionální politiky a pomáhá se získáváním finančních prostředků z dotačních titulů. Jsme ústředním orgánem státu v oblasti regionální politiky, územního plánování, politiky bydlení, cestovního ruchu a témat s nimi spojených. Ministerstvo pro místní rozvoj je garantem rozvoje a udržení investiční politiky státu, rozvoje domovního a bytového fondů v České republice a podpory cestovního ruchu. Mezi ministerstvem napřímo řízené organizace patří Ústav územního rozvoje, Česká centrála cestovního ruchu, Centrum pro regionální rozvoj či agentura Privum. Nepřímo pak ministerstvo řídí Státní fond podpory investic, Horskou službu ČR či Českomoravskou záruční a rozvojovou banku.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY