Zadavatelem microsite je firma Ministerstvo životního prostředíÚstřední orgán státní správy České republiky pro oblast životního prostředí

Státní orgán Ministerstvo životního prostředí, ochrana přírody, klimatické změny, voda v krajině, dotace související s životním prostředím, legislativní předpisy a normy, právní záležitosti.Sháníte informace ve věci ochrany přírody, klimatu či zadržování vody v krajině? Ucházíte, nebo se chcete ucházet o dotace související s ochranou životního prostředí. Obracejte se na Ministerstvo životního prostředí – jsme tady pro Vás.
Jsme vrchním orgánem státu ve věcech ochrany životního prostředí a fungujeme také jako kontrolní mechanismus v oblasti dodržování legislativy k ochraně klimatu na našem území, na jejíž tvorbě se z velké části podílíme. Jsme příslušným úřadem pro poskytování dotací a státní podpory pro fyzické a právnické subjekty. Do naší gesce spadají např. ochrana ovzduší, vyvážená energetika, odpadové hospodářství či nakládání s vodou. Jsme řídícím orgánem pro státní ekologickou politiku a úzce spolupracujeme s partnerskými zeměmi jak v rámci EU, tak také mimo ni. Naší odpovědností je také kontrola jednotlivých právních úkonů vlády ČR a dalších ministerstev ve věcech životního prostředí.
Veškeré potřebné informace naleznete na našem webu www.mzp.cz.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY