Ochrana životního prostředí - Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí je ústřední státní orgán, který se zabývá ochranou životního prostředí.


Ochrana životního prostředí
Ochraně životního prostředí se věnuje Ministerstvo životního prostředí. Zabýváme se ochranou přirozené akumulace vod, vodních zdrojů, ovzduší, přírody, krajiny, zemědělského půdního fondu, horninového prostředí. Mezi naše další poslání patří výkon státní geologické služby, geologické práce a ekologický dohled nad těžbou, odpadové hospodářství, posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu, myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích, státní ekologická politika.

Ministerstvo životního prostředí poskytuje finanční podporu na ochranu životního prostředí. Nabízíme celou řadu programů na ochranu životního prostředí jak národních tak evropských.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY

Ústřední orgán státní správy České republiky pro oblast životního prostředí

Ústřední orgán státní správy České republiky pro oblast životního prostředí
Státní orgán Ministerstvo životního prostředí, ochrana přírody, klimatické změny, voda v krajině, dotace související s životním prostředím, legislativní předpisy a normy, právní záležitosti.
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Ministerstvo životního prostředí
WEBOVÁ STRÁNKA
Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz
Adresa

Adresa

Vršovická 1442/65
Praha 10 - Vršovice 100 00

info@mzp.cz
+420 267 121 111


Najdete nás také zde:

FacebookInstagramTwitterARES
captcha