Zadavatelem microsite je firma Muzeum Policie České republiky


Muzeum policie České republiky, sbírky, stálé expozice, badatelna, centrum prevence

Muzeum policie České republiky, sbírky, dokumenty, fotografie, stálá expozice historie četnictva, badatelna, centrum prevence s dopravním hřištěm najdete v Praze 2.Chcete se dozvědět více o činnosti a historii policie? Pak navštivte Muzeum polici ČR sídlící v Praze 2 na ulici Ke Karlovu. Návštěvníkům nabízíme možnost nahlédnout do historie a činnosti četnictva, bezpečnostních složek a kriminalistiky.
Ve sbírkách jsou ke zhlédnutí písemnosti, tisk, negativy, fotografie, zbraně, střelivo, vojenská technika, předměty dokumentující trestnou činnost, technika, chemikálie, vyznamenání, stejnokroje, symboly, falza, modely a jiné materiály. Dále můžete navštívit stálou expozici, která mapuje existenci, činnost a vývoj bezpečnostních složek státu. V našich prostorách se nachází centrum dopravní, protidrogové a kriminální prevence, kde pořádáme programy a besedy nejen pro školy. Součástí centra je dětské dopravní hřiště s půjčovnou kol a koloběžek.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Speciální výslechová místnost pro děti s látkovými panenkami - expozice Muzeua Police ČR

Speciální výslechová místnost pro děti s látkovými panenkami - expozice Muzeua Police ČR

Zajímavou expozici v podobě prohlídky speciální výslechové místnosti s látkovými panenkami, která je určena především pro dětské oběti a svědky trestné činnosti, nabízí Muzeum Police ČR na Praze 2.
>
>