Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o. Praha, pro žáky se specifickými poruchami učení

Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o. Praha, pro žáky se specifickými poruchami učení, soukromá škola, komplexní středoškolské vzdělání, základní vzdělání.Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o. Praha


Klasické gymnázium Modřany a základní škola v Praze jako soukromá škola poskytuje základní vzdělání a komplexní středoškolské vzdělání v rámci osmiletého, šestiletého a čtyřletého studia a to žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Sídlíme na adrese Rakovského 3136/1, Praha.

Studenti se u nás mohou vzdělávat na základní škole kde se jim dostane všeobecné vzdělání. Klasické gymnázium má kapacitu do 350 žáků, které nabízí čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Žákům zajišťujeme studijní jazykové pobyty, vzdělávací aktivity a exkurze a poskytujeme systematickou podporu žákům se specifickými poruchami učení.

Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o. Praha
- venkovní hřiště
- školní bufet, autoškola
- multimediální jazyková učebna
- zájmové sportovní kroužky
- zájmový umělecký kroužek
- stravování ve vlastní školní jídelně.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY