Zadavatelem microsite je firma PROSPECT spol. s r.o.Systém řízení technologických procesů a elektro - návrh, dodávka i servis

Pro řízení kompletních provozů se společnost PROSPECT s.r.o. zabývá návrhem, dodávkou a servisem komponentů automatizační techniky, řídící techniky, systémů, mechanizmů i jednotlivých strojů.Společnost PROSPECT spol. s.r.o. se zabývá návrhem, dodávkou i servisem komponentů automatizační i řídící techniky, systémů, mechanizmů a strojů.

Řídící systémy:
- tvorba řídících systémů za použití programovatelných komponentů
- realizace rozsáhlých řídících systémů a dispečinků

Provozní rozvody silnoproudu:
- rekonstrukce stávajících rozvoden nízkého a vysokého napětí
- návrh a dodávka silnoproudých rozváděčů
- realizace silnoproudých rozvodů ovládacích kabin strojírenských provozů
- nasazování přepěťových ochran a otápění technologických potrubí

Energetika:
- návrh a realizace rozváděčů VN a trafostanic, včetně napojení na vysokonapěťové napájecí soustavy
- výroba elektrické energie z kogeneračních jednotek
- zajištění náhradního energetického zdroje pomocí bateriových zdrojů a dieselagregátů
- dodávka kompenzačních rozváděčů pro řídící systémy
- hlídání čtvrthodinového maxima
- kompletní elektro dodávky pro bioplynové stanice včetně zprovoznění a dálkové správy

Stavební elektroinstalace:
- projektová dokumentace, dodávky a montáž stavební elektroinstalace provozních objektů, kancelářských budov, hal nebo provozoven
- návrhy a dodávka napájecích rozvodů, vnitřního a venkovního osvětlení

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Výzkum, vývoj nových zařízení na míru a technologických metod či ...

Výzkum, vývoj nových zařízení na míru a technologických metod či ...

Firma PROSPECT spol. s.r.o. klade důraz na vývoj a výzkum. Zabývají se novými přístupy a zefektivnění stávajících technologických postupů, dále na vývoj nových zařízení na míru.


Vodní hospodářství, hutní provozy a strojírenství – projekčně ...

Vodní hospodářství, hutní provozy a strojírenství – projekčně ...

Projekčně – inženýrská organizace působící v oblasti investiční výstavby PROSPECT spol. s r.o. se zabývá činností v rámci, vodního hospodářství, hutních provozů a strojírenství.


Návrh, dodávka automatizovaných technologických celků

Návrh, dodávka automatizovaných technologických celků

Na návrh a dodávky automatizovaných technologických celků, technického vybavení budov, elektrotechnických a ostatních technických zařízení se zaměřuje Firma PROSPECT spol. s r.o. v Ostravě.


Čistírny odpadních vod, kanalizační čerpací stanice, úpravny vod, ...

Čistírny odpadních vod, kanalizační čerpací stanice, úpravny vod, ...

Firma PROSPECT spol. s r.o. se zaměřuje na úpravu vod, čerpací stanice, zařízení pro rozvod pitné vody se specializací na technologie vodního hospodářství a realizaci kanalizačních stanic a čistíren.


Realizace dodávek části elektro a MaR pro plynárenské zařízení a ...

Realizace dodávek části elektro a MaR pro plynárenské zařízení a ...

V rámci této oblasti se firma PROSPECT spol. s.r.o. podílí na projektování a realizaci dodávek části elektro a MaR zejména pro plynárenská distribuční zařízení a regulační stanice.


Profesionální projektová dokumentace staveb - rychlé zpracování

Profesionální projektová dokumentace staveb - rychlé zpracování

Firma PROSPECT spol. s r.o. provádí kvalitní, rychlou a odbornou tvorbu všech stupňů projektové dokumentace a zároveň zajišťuje nezbytnou inženýrskou, poradenskou a konzultační činnost k projektům.


Kotelny, výměníkové stanice, vzduchotechnické zařízení - návrh, ...

Kotelny, výměníkové stanice, vzduchotechnické zařízení - návrh, ...

Firma PROSPECT spol. s r.o. v Ostravě zajišťuje kompletní dodávky a odbornou instalaci kotelen, výměníkových stanic, vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.