Zadavatelem microsite je firma PROSPECT spol. s r.o.Vodní zdroje, úpravny vod, čerpací stanice, zařízení pro rozvod pitné vody

Firma PROSPECT spol. s r.o. se zaměřuje na úpravu vod, čerpací stanice, zařízení pro rozvod pitné vody se specializací na technologie vodního hospodářství a realizaci kanalizačních stanic a čistíren.Vodní zdroje a úprava vod:
- čerpání vody z vrtů a studen, následná úprava vody, přenos dat pomocí bezdrátových komunikací přes vodárenské dispečinky
- řízené čerpání vody, automatizace úpravy vody
- proces reverzní osmózy, příprava a dávkování mléka, filtrace vody, chlórové hospodářství

Čerpací stanice – distribuce pitné vody:
- pro dopravu vody ke spotřebiteli návrh a dodávka čerpacích stanic a automatických tlakových stanic (ATS),
- rekonstrukce automatických tlakových stanic (ATS), dálkový monitoring pomocí bezdrátových technologie a přenosu dat

Čerpací stanice – distribuce:
- čerpání vody do chladících okruhů pomocí automatizační techniky a měřících přístrojů

Čistírny odpadních vod:
- rekonstrukce a výstavba čistíren odpadních vod
- projektová dokumentace, dodávka ucelených částí čistíren odpadních vod a čerpacích stanic

Obraťte se na firmu PROSPECT spol. s r.o., která si své spokojené zákazníky díky profesionalitě a kvalitě poskytovaných služeb získala nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Německu či Polsku.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Systém řízení technologických procesů a elektro - návrh, dodávka i servis

Systém řízení technologických procesů a elektro - návrh, dodávka i servis

Pro řízení kompletních provozů se společnost PROSPECT s.r.o. zabývá návrhem, dodávkou a servisem komponentů automatizační techniky, řídící techniky, systémů, mechanizmů i jednotlivých strojů.


Projekční práce, vodní hospodářství, hutní provozy - projekčně inženýrská organizace

Projekční práce, vodní hospodářství, hutní provozy - projekčně inženýrská organizace

Projekčně – inženýrská organizace působící v oblasti investiční výstavby PROSPECT spol. s r.o. se zabývá činností v rámci, vodního hospodářství, hutních provozů a strojírenství.


Návrh, dodávka automatizovaných technologických celků

Návrh, dodávka automatizovaných technologických celků

Na návrh a dodávky automatizovaných technologických celků, technického vybavení budov, elektrotechnických a ostatních technických zařízení se zaměřuje Firma PROSPECT spol. s r.o. v Ostravě.


Realizace dodávek části elektro a MaR pro plynárenské zařízení a regulační stanice

Realizace dodávek části elektro a MaR pro plynárenské zařízení a regulační stanice

V rámci této oblasti se firma PROSPECT spol. s.r.o. podílí na projektování a realizaci dodávek části elektro a MaR zejména pro plynárenská distribuční zařízení a regulační stanice.


Profesionální projektová dokumentace staveb - rychlé zpracování

Profesionální projektová dokumentace staveb - rychlé zpracování

Firma PROSPECT spol. s r.o. provádí kvalitní, rychlou a odbornou tvorbu všech stupňů projektové dokumentace a zároveň zajišťuje nezbytnou inženýrskou, poradenskou a konzultační činnost k projektům.


Kotelny, výměníkové stanice, vzduchotechnické zařízení - návrh, dodávka, instalace

Kotelny, výměníkové stanice, vzduchotechnické zařízení - návrh, dodávka, instalace

Firma PROSPECT spol. s r.o. v Ostravě zajišťuje kompletní dodávky a odbornou instalaci kotelen, výměníkových stanic, vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.