Návrh, dodávka automatizovaných technologických celků

PROSPECT spol. s r.o.

Návrh, dodávka automatizovaných technologických celkůZadavatelem microsite je firma PROSPECT spol. s r.o.Úpravny vod, čerpací stanice, zařízení pro rozvod pitné vody

Úpravny vod, čerpací stanice, zařízení pro rozvod pitné vody se zaměřuje společnost PROSPECT s.r.o. specializující se na technologie vodního hospodářství a realizaci kanalizačních stanic a čistíren.Vodní zdroje a úpravny vod

- čerpání z vrtů a studen s následnou úpravou vody pomocí bezdrátových komunikací přes vybudované vodárenské dispečinky
- řízené čerpání vody, automatizace úpravy vody
- reverzní osmózy, příprava a dávkování vápenného mléka, filtrace vody, chlórové hospodářství

Čerpací stanice - distribuce pitné vody

- dodávka čerpacích stanic a zvyšovacích automatických tlakových stanic (ATS) pro dopravu vody ke spotřebiteli
- rekonstrukce ATS, dálkový monitoring pomocí bezdrátových technologií

Čerpací stanice - distribuce technologické vody

- čerpání vody do chladících okruhů tepelně namáhaných dílů pomocí automatizační techniky a měřících přístrojů

Čistírny odpadních vod, kanalizační čerpací stanice

- rekonstrukce a výstavba čistíren odpadních vod
- projekty, dodávka ucelených částí čistíren a čerpacích stanic

Obraťte se na společnost PROSPECT spol. s r.o., která si své spokojené zákazníky díky profesionalitě a kvalitě poskytovaných služeb získala nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Německu či Polsku.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Projekční práce, vodní hospodářství, hutní provozy - projekčně inženýrská organizace

Projekční práce, vodní hospodářství, hutní provozy - projekčně inženýrská organizace

Projekční práce, vodní hospodářství i hutní provozy v Ostravě realizuje společnost PROSPECT spol. s r.o., která je projekčně - inženýrskou organizací působící v oblasti investiční výstavby.


Návrh, dodávka automatizovaných technologických celků

Návrh, dodávka automatizovaných technologických celků

Návrhy a dodávkou automatizovaných technologických celků se zabývá společnost PROSPECT spol. s r.o., která se zaměřuje také na dodávky technického vybavení budov, elektrotechnických zařízení, aj.


Profesionální projektová dokumentace staveb - rychlé zpracování

Profesionální projektová dokumentace staveb - rychlé zpracování

Zpracování projektové dokumentace staveb provádí společnost Prospect s.r.o. se sídlem v Ostravě, která jej realizuje profesionálně, kvalitně a rychle.


Kotelny, výměníkové stanice, vzduchotechnické zařízení - dodávka, instalace

Kotelny, výměníkové stanice, vzduchotechnické zařízení - dodávka, instalace

Kotelny, výměníkové stanice či vzduchotechnické zařízení a jejich dodávku či instalaci Vám zajistí firma PROSPECT s.r.o. v Ostravě, která se specializuje klimatizační a vzduchotechnické zařízení.