Těžba, výpal a třídění žáruvzdorných ostřiv, lupku a kaolínu

Těžba, výpal, mletí a granulometrická úprava hornin s vysokým obsahem jílových minerálů, pálení lupku a kaolínu a výroba žáruvzdorných ostřiv realizují České lupkové závody, a.s.Potřebujete jílový materiál v surovém či páleném stavu na stavbu či stabilizaci podloží? Nejlepší je jej odebírat přímo od výrobce a tou je naše společnost České lupkové závody, a.s., která sídlí v Rakovníku.
Hlavní činností naší firmy je těžba písku a hornin bohatých na jílové minerály. Sudové jíly dále zpracováváme rovnoměrným výpalem v rotačních pecích a následným mletím, hrubým či jemným tříděním dle frakce.
Tímto způsobem zpracováváme a vyrábíme pálený lupek a kaolín, a tak vzniká stabilní materiál žáruvzdorné keramické ostřivo. To se dále používá pro výrobu žárobetonu, slévárenských forem, sanitární keramiky či elektroporcelánu.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Provádění skrývkových prací, přeprava zeminy, práce s rýpadly, dozery a nakladači

Provádění skrývkových prací, přeprava zeminy, práce s rýpadly, dozery a nakladači

Využijte zkušenosti a vybavení společnost České lupkové závody, a.s. sídlící v Novém Strašecí, která nabízí provádění skrývkových prací, přepravu zeminy a nákladů, výkopové práce nebo skládkování.


Lupek, kaolín, těžba, výpal, granulometrická úprava, výroba keramického ostřiva

Lupek, kaolín, těžba, výpal, granulometrická úprava, výroba keramického ostřiva

Společnost České lupkové závody, a.s. těží, vypaluje a upravuje lupek i kaolín a vytváří tak keramické ostřivo pro výrobu keramiky, cihel či slévárenských forem.