Zemní, výkopové, bourací a stavební práce v Zlínském kraji

ROBICONT Robert Lučan Průmyslový sběrný dvůr Chropyně

Zemní, výkopové, bourací a stavební práce v Zlínském kraji

Průmyslový sběrný dvůr pro odkládání odpadu plastového, papírového, kovového, směsného

Firmy i občasné z lokality Chropyně, Kroměříž mohou využít Průmyslový sběrný dvůr firmy ROBICONT pro odkládání plastového, papírového, kovového u směsného odpadu.


průmyslový sběrný dvůr Chropyně
Všem občanům i firmám z regionu Kroměříž a okolí, které produkují odpad, slouží průmyslový sběrný dvůr firmy ROBICONT Chropyně.
Sběrný dvůr můžete využít pro odkládání plastového, papírového, kovového odpadu i směsného komunálního a biologického odpadu.

Odpad můžete přivézt osobně, po domluvě zajistíme i přistavení kontejneru a pravidelný odvoz odpadu.
Pokud máte zájem, kontaktujte nás, povedeme Vám případně evidenci odpadů, včetně vypracování ročního hlášení.

Seznam odpadům, které přijímáme:
- plastový odpad, plasty
- papírové a lepenkové obaly
- obaly - plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, textilní, skleněné, směsné
- beton, cihly
- střešní tašky, keramické výrobky
- směsi, frakce betonu, cihel, tašek, a keramických výrobků
- dřevo
- sklo
- asfaltové směsi
- železo a ocel
- kovy
- zemina a kamení
- vytěžená hlušina
- izolační materiály
- stavební materialy na bázi sádry
- směsné stavební a demoliční odpady
- plasty a kaučuk
- oděvy, textilní materiály
- biologicky rozložitelný i nerozložitelný odpad
- směsný komunální odpad
- objemný odpad.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY

Odvoz, likvidace odpadu pro firmy, města, domácnosti

Odvoz, likvidace odpadu pro firmy, města, domácnosti
Firmy, města i domácnosti produkují komunální, biologický a jiný odpad, v regionu Zlínský a Olomoucký kraj se postará o přistavení kontejneru, svoz a likvidaci odpadu společnost ROBICONT Chropyně.

Vsakovací systémy, zasakovací trativody-levné řešení odvádění vody z pozemků

Vsakovací systémy, zasakovací trativody-levné řešení odvádění vody z pozemků
Vsakovací systémy jsou levné řešení, jak odvést vodu ze zpevněných ploch. Budování zasakovacích, vsakovacích trativodů, krechtů provádí firma Robicont Chropyně - působnost Zlínský kraj.

Svoz a likvidace bioodpadu v regionu Zlínský kraj-biologický odpad

Svoz a likvidace bioodpadu v regionu Zlínský kraj-biologický odpad
Společnost ROBICONT Chropyně zajišťuje v regionu Kroměříž, Zlínský kraj přistavení kontejneru na biologický odpad a následný svoz a likvidace bioodpadu.

Zemní a výkopové práce i pokládka zámkové dlažby, chodníků

Zemní a výkopové práce i pokládka zámkové dlažby, chodníků
Výkopové a zemní práce všeho druhu provádí v okolí Kroměříže a na Zlínsku firma Robicont. Mezi referenční zakázky patří i pokládka zámkové dlažby a chodníků.

Pronájem, přistavení kontejneru na odpad, suť-odvoz a likvidace zajištěna

Pronájem, přistavení kontejneru na odpad, suť-odvoz a likvidace zajištěna
Pronájem kontejneru na odpad, suť v regionu Kroměříž, Zlínský kraj lze domluvit u firmy Robicont. Zajistíme přistavení, odvoz a likvidaci odpadu.

Biologický odpad-svoz a likvidace bioodpadu v regionu Olomoucký kraj

Biologický odpad-svoz a likvidace bioodpadu v regionu Olomoucký kraj
Firma ROBICONT Chropyně obstará svoz a likvidaci bioodpadu v okrese Přerov, Prostějov. Zajistíme přistavení kontejneru na biologický odpad na domluvené místo.
PODSTRÁNKY

Zemní, výkopové a stavební práce

Zemní, výkopové a stavební práce
Zemní, výkopové, bourací a stavební práce v Zlínském kraji

Kontejnerová autodoprava, odvoz odpadu

Kontejnerová autodoprava, odvoz odpadu
Kontejnerová autodoprava, odvoz a likvidace odpadu, pronájem kontejnerů

Průmyslový sběrný dvůr

Průmyslový sběrný dvůr
Provoz průmyslového sběrného dvora, tříděný odpad, odvoz a likvidace odpadu
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA ROBICONT Robert Lučan Průmyslový sběrný dvůr Chropyně
WEBOVÁ STRÁNKA
ROBICONT Robert Lučan
www.robicont.cz
Adresa

Adresa

Komenského 861, areál Fatra
Chropyně 768 11

robicont@robicont.cz
+420 737 316 095


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha