Odvoz, likvidace biologického odpadu pro firmy, města, domácnosti

ROBICONT Robert Lučan

Odvoz, likvidace biologického odpadu pro firmy, města, domácnostiZadavatelem microsite je firma ROBICONT Robert LučanPrůmyslový sběrný dvůr pro odkládání odpadu plastového, papírového, kovového, směsného

Firmy i občasné z lokality Chropyně, Kroměříž mohou využít Průmyslový sběrný dvůr firmy ROBICONT pro odkládání plastového, papírového, kovového u směsného odpadu.Všem občanům i firmám z regionu Kroměříž a okolí, které produkují odpad, slouží průmyslový sběrný dvůr firmy ROBICONT Chropyně.
Sběrný dvůr můžete využít pro odkládání plastového, papírového, kovového odpadu i směsného komunálního a biologického odpadu.

Odpad můžete přivézt osobně, po domluvě zajistíme i přistavení kontejneru a pravidelný odvoz odpadu.
Pokud máte zájem, kontaktujte nás, povedeme Vám případně evidenci odpadů, včetně vypracování ročního hlášení.

Seznam odpadům, které přijímáme:
- plastový odpad, plasty
- papírové a lepenkové obaly
- obaly - plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, textilní, skleněné, směsné
- beton, cihly
- střešní tašky, keramické výrobky
- směsi, frakce betonu, cihel, tašek, a keramických výrobků
- dřevo
- sklo
- asfaltové směsi
- železo a ocel
- kovy
- zemina a kamení
- vytěžená hlušina
- izolační materiály
- stavební materialy na bázi sádry
- směsné stavební a demoliční odpady
- plasty a kaučuk
- oděvy, textilní materiály
- biologicky rozložitelný i nerozložitelný odpad
- směsný komunální odpad
- objemný odpad.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Odvoz, likvidace odpadu pro firmy, města, domácnosti

Odvoz, likvidace odpadu pro firmy, města, domácnosti

Firmy, města i domácnosti produkují komunální, biologický a jiný odpad, v regionu Zlínský a Olomoucký kraj se postará o přistavení kontejneru, svoz a likvidaci odpadu společnost ROBICONT Chropyně.


Vsakovací systémy, zasakovací trativody-levné řešení odvádění vody z ...

Vsakovací systémy, zasakovací trativody-levné řešení odvádění vody z ...

Vsakovací systémy jsou levné řešení, jak odvést vodu ze zpevněných ploch. Budování zasakovacích, vsakovacích trativodů, krechtů provádí firma Robicont Chropyně - působnost Zlínský kraj.


Biologický odpad-svoz a likvidace bioodpadu v regionu Olomoucký kraj

Biologický odpad-svoz a likvidace bioodpadu v regionu Olomoucký kraj

Firma ROBICONT Chropyně obstará svoz a likvidaci bioodpadu v okrese Přerov, Prostějov. Zajistíme přistavení kontejneru na biologický odpad na domluvené místo.


Zemní a výkopové práce i pokládka zámkové dlažby, chodníků

Zemní a výkopové práce i pokládka zámkové dlažby, chodníků

Výkopové a zemní práce všeho druhu provádí v okolí Kroměříže a na Zlínsku firma Robicont. Mezi referenční zakázky patří i pokládka zámkové dlažby a chodníků.


Pronájem, přistavení kontejneru na odpad, suť-odvoz a likvidace ...

Pronájem, přistavení kontejneru na odpad, suť-odvoz a likvidace ...

Pronájem kontejneru na odpad, suť v regionu Kroměříž, Zlínský kraj lze domluvit u firmy Robicont. Zajistíme přistavení, odvoz a likvidaci odpadu.


Svoz a likvidace bioodpadu v regionu Zlínský kraj-biologický odpad

Svoz a likvidace bioodpadu v regionu Zlínský kraj-biologický odpad

Společnost ROBICONT Chropyně zajišťuje v regionu Kroměříž, Zlínský kraj přistavení kontejneru na biologický odpad a následný svoz a likvidace bioodpadu.