Zadavatelem microsite je firma TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.Zkušebna hydrauliky - dynamické zkoušky hydraulických stojek a válců

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná a certifikovaná laboratoř, která zajišťuje zkušebnu hydrauliky, kde provádí také zkoušky hydraulických stojek a válců.Hledate akreditovanou a certifikovanou zkušebnu hydrauliky? Pak se obraťte na společnost TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s., která ve své zkušebně hydrauliky provádí laboratorní zkoušky hydraulických prvků. Naše zkušební laboratoř je vybavena zkušebními stanovišti pro provádění zkoušek hydraulických stojek a válců, zkoušení emulzní a olejové hydrauliky a to včetně dynamických zkoušek.

Ve zkušebně hydrauliky poskytujeme tyto laboratorní zkoušky:

- přímočarých hydromotorů
- hydraulických rozvodů
- nízko, středně a vysokotlakých hydraulických hadic.

Pro olejovou i emulzní kapalinu zajišťujeme dynamické zkoušky hydraulických stojek a válců ve spojení s rázovými ventily.

pro zkoušky disponujeme tímto měřícím zařízením:

- zkušební zařízení (zkušečka) pro vysoké průtoky
- klimatizovaná laboratoř pro zkoušky hydraulických průtoků s dynamickým a statickým tlakem
- hydraulický zkušební stůl pro vysokotlaké cyklické zkoušky.

V naší zkušebně Vám také provedeme dynamické měření v hydraulických obvodech, které lokalizuje vznik tlakových špiček a vibrací.

Firma obdržela od národního akreditačního orgánu mnoho autorizací a osvědčení o akreditaci. Přijďte si k nám i vy provést zkoušku hydrauliky.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Zkušební laboratoř zajistí laboratorní zkoušky důlních mechanizovaných výztuží

Zkušební laboratoř zajistí laboratorní zkoušky důlních mechanizovaných výztuží

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná a certifikovaná laboratoř, která Vám provede zkoušky důlních mechanizovaných výztuží nejen v okolí Opavy, ale také Ostravy.


Charpyho kladivo - zkoušky a měření vrubové houževnatosti materiálů

Charpyho kladivo - zkoušky a měření vrubové houževnatosti materiálů

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná, certifikovaná firma poskytující v Ostravě a Opavě mechanické zkoušky materiálu a měření vrubové houževnatosti materiálů za pomocí Charpyho kladiva.


Certifikace na akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoř

Certifikace na akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoř

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je akreditovaná, autorizovaná a certifikovaná laboratoř, která provádí zkoušky a jiné certifikace výrobků v oboru strojů, strojních zařízení a hořlavých materiálů.


Zkoušení lan, defektoskopická kontrola vlečných lan lyžařských vleků

Zkoušení lan, defektoskopická kontrola vlečných lan lyžařských vleků

Autorizované a certifikované TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. v pracovišti v Radvanicích u Trutnova provádí defektoskopickou kontrolu vlečných lan lyžařských vleků do průměru 50 mm.


Mechanické zkoušky materiálu - zkoušky tahem, trhací stroj

Mechanické zkoušky materiálu - zkoušky tahem, trhací stroj

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná, certifikovaná laboratoř a provádí mechanické zkoušky materiálu trhacími stroji a zařízením pro zkoušku tahem v okolí Opavy a Ostravy.


Žádost o certifikaci - certifikační orgán

Žádost o certifikaci - certifikační orgán

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná a certifikovaná laboratoř, která se zaměřuje na zkoušení a certifikaci výrobků. Obdržela od národní orgánu mnoho autorizací a osvědčení o akreditaci.