Zadavatelem microsite je firma TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.Mechanické zkoušky materiálu - zkoušky tahem, trhací stroj

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná, certifikovaná laboratoř a provádí mechanické zkoušky materiálu trhacími stroji a zařízením pro zkoušku tahem v okolí Opavy a Ostravy.Chcete provést zkoušky materiálu?

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. Vám vše zajistí. Jsme autorizovaná, certifikovaná, a také akreditovaná laboratoř, která Vám zajistí mechanické zkoušky materiálu.
Naše zkušební laboratoř provádí zkoušku tahem v normativním prostředí i pro atypické vzorky.

Pro zkoušky máme k dispozici dvě měřící zařízení mezi které patří také trhací stroj. Jednoduchou úpravou stroje s použitím měřících přípravků můžeme provádět další měření:

- statické zkoušky ohybem
- statické zkoušky tlakem
- statické zkoušky smykem
- zkoušení pružin
- dynamické zkoušky atd.

Firma obdržela od národního akreditačního orgánu mnoho autorizací a osvědčení o akreditaci.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Zkušební laboratoř zajistí laboratorní zkoušky důlních mechanizovaných výztuží

Zkušební laboratoř zajistí laboratorní zkoušky důlních mechanizovaných výztuží

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná a certifikovaná laboratoř, která Vám provede zkoušky důlních mechanizovaných výztuží nejen v okolí Opavy, ale také Ostravy.


Zkoušení lan, defektoskopická kontrola vlečných lan lyžařských vleků

Zkoušení lan, defektoskopická kontrola vlečných lan lyžařských vleků

Autorizované a certifikované TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. v pracovišti v Radvanicích u Trutnova provádí defektoskopickou kontrolu vlečných lan lyžařských vleků do průměru 50 mm.


Certifikace na akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoř

Certifikace na akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoř

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je akreditovaná, autorizovaná a certifikovaná laboratoř, která provádí zkoušky a jiné certifikace výrobků v oboru strojů, strojních zařízení a hořlavých materiálů.


Zkušebna hydrauliky - dynamické zkoušky hydraulických stojek a válců

Zkušebna hydrauliky - dynamické zkoušky hydraulických stojek a válců

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná a certifikovaná laboratoř, která zajišťuje zkušebnu hydrauliky, kde provádí také zkoušky hydraulických stojek a válců.


Charpyho kladivo - zkoušky a měření vrubové houževnatosti materiálů

Charpyho kladivo - zkoušky a měření vrubové houževnatosti materiálů

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná, certifikovaná firma poskytující v Ostravě a Opavě mechanické zkoušky materiálu a měření vrubové houževnatosti materiálů za pomocí Charpyho kladiva.


Žádost o certifikaci - certifikační orgán

Žádost o certifikaci - certifikační orgán

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná a certifikovaná laboratoř, která se zaměřuje na zkoušení a certifikaci výrobků. Obdržela od národní orgánu mnoho autorizací a osvědčení o akreditaci.