Živočišná výroba, chov dojnic s produkcí mléka a výkrm býků, Zemědělské družstvo Merklín u Přeštic

Zemědělské družstvo Merklín u Přeštic se zabývá především živočišnou výrobou. Zaměřují se na chov dojnic s produkcí mléka a výkrm býků.


Chov dojnic a výkrm býků
Živočišnou výrobou, především chovem dojnic a výkrmem býků se zabývá Zemědělské družstvo Merklín u Přeštic. Nabízí také k prodeji březí jalovice. 70% stáda tvoří české červenostrakaté plemeno a zbylých 30% plemeno holštýnské.

Chov skotu probíhá na farmách ve Zeměticích, Bukové a Pteníně. U každé farmy se nalézají pastevní areály, na kterých se během sezóny pasou jalovice i část dojných krav.

Rostlinná výroba zemědělského družstva má za úkol především zajistit krmiva a steliva pro živočišnou výrobu.

Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Zemědělské družstvo Merklín u Přeštic
WEBOVÁ STRÁNKA
Zemědělské družstvo Merklín u Přeštic
www.zdmerklin.cz
Adresa

Adresa

Družstevní 276
Merklín 334 52

info@zdmerklin.cz
+420 377 912 102


Najdete nás také zde:

ARES
captcha