Zadavatelem microsite je firma Farma Holešov, s.r.o.Farma Holešov, rostlinná a živočišná výroba, obiloviny, luštěniny a olejnatá semena

Společnost Farma Holešov s.r.o. se soustředí na dodržování zásad správné zemědělské praxe a dosažení trvale udržitelného, konkurenceschopného zemědělství.Představujeme Vám firmu Farma Holešov s.r.o., která svoji činnost zaměřila na zemědělskou prvovýrobu. Součástí naší zemědělské výroby je i výroba živočišná, kde se zaměřuje pouze na výkrm skotu.

Hospodaříme na výměře zhruba 570 hektarů zemědělské půdy a rostlinná výroba je zaměřena na pěstování pšenice ozimé, řepky ozimé, ječmene jarního či kukuřice na zrno i siláž.

Produkty Farmy Holešov:
- pšenice
- řepka
- ječmen
- kukuřice
- luštěniny
- siláž
- jatečné krávy a jalovice
- jateční býci

DALŠÍ MICROSITE FIRMY