Vápencové lomy Mořina a Tetín, těžba kamene pro stavební i chemické účely

Společnost LOMY MOŘINA spol. s r.o. provádí ve vápencových lomech Mořina a Tetín těžbu kamene, který je vhodný jak pro stavební tak i chemické účely.


Vápencové lomy
Společnost LOMY MOŘINA spol. s r.o. těží v lomech Mořina a Tetín chemický vápenec i vápenec vhodný pro stavební účely.

Vápenec s obsahem CaCO3 nad 85% se využívá na odsiřování elektráren a tepláren, v cukrovarnictví a v chemickém průmyslu.

Jako stavební kamenivo se využívá vápenec s nízkým obsahem CaCO3 a je vhodný na výrobu betonu a obalových drtí, výstavbu komunikací a na podklad a zásyp staveb.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY

Těžba vápence pro stavební účely i odsíření elektráren

Těžba vápence pro stavební účely i odsíření elektráren
Realizujete stavbu v širším okolí Berouna? Potřebujete spolehlivého dodavatele vápence vhodného jako stavební kamenivo? Či potřebujete chemické vápence pro průmyslová odvětví?

Kamenolomy, těžba a dodávka stavebního kameniva, štěrkopísku, písku i chemického vápence

Kamenolomy, těžba a dodávka stavebního kameniva, štěrkopísku, písku i chemického vápence
Předního dodavatele vysokoprocentního vápence naleznete u společnosti LOMY MOŘINA spol. s r.o. se sídlem v obci Mořina u Berouna. Kvalitní vápenec pro účely cukrovarnictví i chemický průmysl.
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA LOMY MOŘINA spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
LOMY MOŘINA spol. s r.o.
www.lomy-morina.cz
Adresa

Adresa

Mořina 73
Mořina 267 17

info@lomy-morina.cz
+420 602 574 805


Najdete nás také zde:

ARES
captcha