Zadavatelem microsite je firma Základní škola Kolín III., Masarykova 412Komplexní základní vzdělání, vzdělávací program "SEDMIČKA" v Kolíně

Základní škola Kolín III., Masarykova 412 poskytuje komplexní základní vzdělání žákům od prvního po devátý ročník, učí dle školního vzdělávacího programu „SEDMIČKA“ a podporuje zdraví (Zdravé školy).Základní škola Kolín III., Masarykova 412 poskytuje komplexní základní vzdělání žákům od prvního po devátý ročník a dlouhodobě patří k největším základním školám v Kolíně. Ve škole se učí dle školního vzdělávacího programu „SEDMIČKA“. Škola pracuje podle zásad škol, které podporují zdraví (tzv. Zdravé školy). Zaměřuje se výuku jazyků, kdy povinná výuka angličtiny začíná již od 1. třídy. Žáci prvních tříd mohou také navštěvovat jazykové kroužky. Další cizí jazyk je vyučován v 8.a 9.třídě. Děti mohou také navštěvovat zájmové kroužky, jako např. aerobik, flétnu, gymnastiku, fotbal a další.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY