Zadavatelem microsite je firma LIPKA, z.s.Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Prostějov, denní stacionář, aktivizační služby

Nestátní nezisková organizace LIPKA, z.s. z Prostějova poskytuje pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením, denní stacionář, aktivizační služby.Představujeme Vám nestátní neziskovou organizaci LIPKA, z.s. z Prostějova. Jsme dobrovolná, nezávislá, nestátní nezisková, humanitární organizace sdružující členy na základě společného zájmu.

Centrum denních služeb poskytuje intenzivní ambulantní služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním postižením. Formou denního stacionáře zajišťujeme sociální, výchovně vzdělávací, zdravotně ošetřovatelskou, terapeutickou a poradenskou péči, směrovanou k rozvoji soběstačnosti a samostatnému způsobu života. Dále jsou součástí sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Naše nezisková organizace LIPKA, z.s. bude ráda i za osobní návštěvu na adrese Tetín 1506/1, Prostějov.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY