Zadavatelem microsite je firma Revize a školení s. r. o.Pravidelné revize tlakových nádob, kotlů a odborné prohlídky kotelen

Odborné prohlídky kotelen, pravidelné revize tlakových nádob a kotlů podle platných vyhlášek provádí firma Revize a školení s.r.o. z Brna. Zajistíme také školení obsluh.Potřebujete zkontrolovat kotelnu?

Firma Revize a školení s.r.o. z Brna se specializuje na odborné prohlídky a revize kotelen a jejich součástí.

V pravidelném intervalu provádíme revize tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012 a středotlakých kotlů IV. třídy dle ČSN 070710. Jedná se převážně o kontroly výchozí, vnitřní, provozní, zkoušky těsnosti a tlakové.

Mimo jiné realizujeme odborné prohlídky, posuzování nízkotlakých kotelen dle vyhlášky 91/93 sb. včetně školení obsluh. Pro plynové kotle servis neprovádíme.

V případě zájmu či jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY