Výzkum, reprodukce hospodářských zvířat Praha, genetika, šlechtění, biotechnologie, etologie

Výzkum, reprodukce hospodářských zvířat Praha, genetika, šlechtění, biotechnologie, etologie, welfare zvířat, technologie chovů, výživa hospodářských zvířat, odborné a naučné exkurze.Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha

Veřejná výzkumná instituce se zabývá výzkumem biologických a biotechnologických základů chovu hospodářských zvířat. Zejména provádíme základní i aplikovaný výzkum zaměřený na inovace a praktické využití poznatků v chovech hospodářských zvířat. Výzkumná oblast je zaměřena na genetiku a šlechtění zvířat, biotechnologii a reprodukci, výživu, kvalitu produktů, etologii a welfare zvířat, technologii chovů, management stád a ekonomiku výroby.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha nabízí:

poskytuje poradenství pro praxi
vzdělává v oblasti živočišné výroby
zpracovává analýzy pro chovatele
vytváří expertízy a konzultace pro dokumentaci a legislativu MZe
organizuje odborné kurzy a školení
pořádá odborné semináře, workshopy a exkurze

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Výzkumný ústav živočišné výroby – odborná instituce zabíhající se ...

Výzkumný ústav živočišné výroby – odborná instituce zabíhající se ...

Poradenství, odborné kurzy a semináře v oblasti chovu dobytka, vzdělávací programy, projekty a vývoj chovatelských aplikací ke zlepšení efektivity chovu nabízí Výzkumný ústav živočišné výroby.