Základní škola s rozšířenou výukou angličtiny, důrazem na ekologii a programem Erasmus

Kvalitní vzdělání ve škole rodinného typu poskytuje Základní škola a mateřská škola Sněžné, příspěvková organizace z okresu Žďár nad Sázavou. Učíme a rozvíjíme děti po všech osobnostních stránkách.Vzdělání s důrazem na zdraví a přírodu poskytuje Základní škola a mateřská škola Sněžné, příspěvková organizace.

Vzdělání na naší škole probíhá na základě vzdělávacího programu Děti Vysočiny, čímž dáváme dětem jedinečnou možnost poznat jejich rodný kraj v celé jeho kráse. Důraz klademe především na ekologickou výchovu a oblast zdraví. Naše škola je úzce zaměřena na výuku anglického jazyka, jež u nás probíhá již od prvního ročníku. Starší žáci mohou své jazykové znalosti zlepšovat pomocí mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+. Součástí naší instituce je mateřská škola, školní jídelna i družina s dvěma odděleními. Pro děti je k dispozici bohatý výběr zájmových kroužků zaměřujících se na pohyb, rukodělné činnosti, logiku, čtenářskou gramotnost i znalost angličtiny.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY