Certifikace systémů managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, školení

Odborné certifikace managementu i nestranné posouzení způsobilosti poskytuje profesionální certifikační orgán ASMcert, s.r.o. se sídlem v Olomouci Holice.


certifikace systému managementu kvality
Odborníky na certifikace systému managementu kvality QMS naleznete u energické společnosti ASMcert, s.r.o. z Olomouce.

Pro naše zákazníky zajišťujeme veškeré certifikace týkající se environmentálního managementu EMS i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS. Řadíme se k pověřeným certifikačním orgánům k provádění ověřování odborné způsobilosti v oblasti systému jakosti pozemních komunikací. V rámci politiky kvality zajišťujeme nestranné a zcela objektivní posouzení způsobilosti. Certifikační orgán - ISO 9001.
Důležitou součástí našich činností jsou odborná školení a kurzy s cílem zvýšit kvalifikaci všech pracovníků.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY

Certifikace QMS, EMS, BOZP – provádění odborných auditů

Certifikace QMS, EMS, BOZP – provádění odborných auditů
Prověřený certifikační orgán, certifikační společnost Olomouc, provádění auditů v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti, posouzení způsobilosti v různých oblastech, certifikační orgán Olomouc.

Certifikační společnost Olomouc, certifikace QMS, EMS a SM BOZP, pořádání odborných kurzů

Certifikační společnost Olomouc, certifikace QMS, EMS a SM BOZP, pořádání odborných kurzů
Poskytujeme služby v oblasti certifikace systémů managementu kvality, certifikace systému environmentálního managementu, certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA ASMcert, s.r.o. certifikace systémů managementu
WEBOVÁ STRÁNKA
ASMcert, s.r.o.
www.asmcert.cz
Adresa

Adresa

Krokova 563/12
Olomouc - Holice 779 00

asmcert@asmcert.cz
+420 739 338 111


Najdete nás také zde:

ARES
captcha