Zadavatelem microsite je firma TALPA - RPF, s.r.o.Hydrogeologický průzkum a posudek pro stavební povolení, čištění studny a regenerace vrtu

Společnost TALPA – RPF, s.r.o. se sídlem v Ostravě provede hydrogeologický průzkum a vypracuje následný posudek pro stavební povolení, dále se zaměřuje i na čištění studní a regeneraci vrtů.Potřebujete vypracovat hydrogeologický posudek pro stavební povolení? Hledáte odborníky a čištění studní? Pak neváhejte a oslovte společnost TALPA – RPF, s.r.o. sídlící v Ostravě.

Zaměřujeme se na:
- hydrogeologické posudky pro zásak dešťových vod do horninového prostředí
- hydrogeologické posudky pro zásak přečištěných odpadních vod – tento posudek tvoří nedílnou součást projektové dokumentace – hodnotí možnost vypouštět přečištěné odpadní vody do horninového prostředí
- hydrogeologické průzkumy
- průzkumy znečištění a sanace podzemních vod, zemin a staveb
- ekologické audity a analýzy rizik

Provádíme čištění kopaných i vrtaných studní a regeneraci vrtů, které jsou určeny pro jímání pitné vody, dále regeneraci štěrkového filtru včetně likvidace vzniklého odpadu. V případě zájmu odebereme vzorek vody a zajistíme jeho chemický a bakteriologický rozbor v akreditované laboratoři.

Čištění jímacích objektů by se dle Státního zdravotního ústavu mělo provádět v intervalu 5 - 8 let, nebo i častěji dle potřeby.

Znečištění jímacích objektů způsobuje pokles vydatnosti zdroje a zhoršení kvality vody v důsledku množení se bakterii.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Řízené protlaky, bezvýkopová výstavba vodovodů, kanalizací, opravy ( ...

Řízené protlaky, bezvýkopová výstavba vodovodů, kanalizací, opravy ( ...

Na bezvýkopové technologie, zahrnující řízené protlaky, výstavby inženýrských sítí (vodovody, kanalizace), opravy (rekonstrukce) potrubí, se specializuje společnost TALPA - RPF, s.r.o. v Ostravě.


Bezvýkopové technologie pro budování a renovaci inženýrských sítí, ...

Bezvýkopové technologie pro budování a renovaci inženýrských sítí, ...

S moderními technologiemi na výstavbu vodovodů a kanalizací přichází společnost TALPA - RPF, s.r.o. z Ostravy. Provádíme opravy potrubních systémů i protlaky ocelových chrániček.


Řezání vodním paprskem je vhodná metoda pro obrábění materiálů jako je ...

Řezání vodním paprskem je vhodná metoda pro obrábění materiálů jako je ...

Technologie řezání vodním paprskem je moderní, ekologická metoda obrábění jakýchkoliv materiálů, které nejsou náchylné na poškození vodou. Řezání vodou zajistí společnost TALPA-RPF, s.r.o. v Ostravě.