Protierozní opatření Podbrdsko – výzva Operačního programu životní prostředí

MAS PODBRDSKO, z.s.

Protierozní opatření Podbrdsko – výzva Operačního programu životní prostředíZadavatelem microsite je firma MAS PODBRDSKO, z.s.Protierozní opatření Podbrdsko – výzva Operačního programu životní prostředí

Aktivit za účelem vybudování protierozních opatření v krajině v okolí Milínska, Březnicka, Rožmitálska a Hvožďanska podporuje akční skupina MAS PODBRDSKO, z.s.Protierozní opatření v krajině, jejich účelné budování a rozšíření informací o jejich důležitosti je cílem akční skupiny MAS PODBRDSKO, z.s., která podporuje výzvu Operačního programu životní prostředí.

Výzva OPŽP pro území MAS Podbrdsko bude finančně podporovat projekty zabraňující povrchovému odtoku vody a zachování vody v krajině, což jsou převážně aktivity v oblasti aktivní obnovy vegetačních protierozních prvků, travnatých ploch vsakujících vody nebo zakládání remízků.

Veškeré podrobné informace o možností získání dotací na tyto projekty žádejte u akční skupiny MAS PODBRDSKO, z.s.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Naučné stezky v lesích – 100% podpora Programu rozvoje venkova bez ...

Naučné stezky v lesích – 100% podpora Programu rozvoje venkova bez ...

Naučné stezky v lesích mohou bez spoluúčasti díky 100% podpoře Programu rozvoje venkova vybudovat města a obce MAS PODBRDSKO, z.s.


Příměstské tábory Podbrdsko – nižší ceny pro rodiče díky dotacím

Příměstské tábory Podbrdsko – nižší ceny pro rodiče díky dotacím

MAS PODBRDSKO, z.s. zajišťuje příměstské tábory pro děti z Rožmitálska, Březnicka, Milínska a Hvožďanska za příznivé ceny, které je možné nabízet díky dotacím.


Sociální služby MAS Podbrdsko – rozvoj a podpora

Sociální služby MAS Podbrdsko – rozvoj a podpora

Sociální služby na území měst a obcí MAS PODBRDSKO, z.s. poskytuje Farní Charita Příbram především rodinám a dětem ohroženým sociálním vyloučením.