Zadavatelem microsite je firma TST SAQIA s.r.o.Bezpečnostní poradce ADR - poradenství v oblasti přepravy ADR, školení

Společnost SAQIA Zlín rozšířila své služby o oblast poradenství a školení ADR v lokalitě Zlínský kraj a Olomoucký, Jihomoravský kraj. K dispozici je Vám bezpečnostní poradce ADR, Michal Varnavčin.Ať už potřebujete jednorázově či pravidelně vyřešit přepravu nebezpečných věcí, je nutné dodržovat problematiku ADR. Individuální poradenství v oblasti přepravy ADR vám poskytne bezpečnostní poradce.

Pro dopravce, odesilatele a příjemce nebezpečných věcí již ze zákona platí povinnost stanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí.

V regionu Zlínský kraj a Olomoucký, Jihomoravský kraj se můžete obrátit na společnost SAQIA, spol. s r.o. Zlín s provozovnou ve Fryštáku.
Náš certifikovaný bezpečnostní poradce ADR je Vám k dispozici.

Zajistíme:
- úvodní audit - seznámení se s potřebami konkrétní společnosti
- školení zaměstnanců podniku a vedení záznamu o tomto školení
- dohled nad dodržováním předpisů pro přepravu nebezpečných věcí dle dohody ADR
- pravidelné kontroly Vašeho vybavení
- vypracování výroční zprávy
- splnění evidenční povinnosti
- řešení správních řízení za Vás.

Díky nám nebudete mít s ADR starosti.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY
>
>
>