Provádění skrývkových prací, přeprava zeminy, práce s rýpadly, dozery a nakladači

Využijte zkušenosti a vybavení společnost České lupkové závody, a.s. sídlící v Novém Strašecí, která nabízí provádění skrývkových prací, přepravu zeminy a nákladů, výkopové práce nebo skládkování.Potřebné vybavení a zkušenosti společnost České lupkové závody, a.s. se sídlem v Novém Strašecí můžete využít, pokud hledáte odbornou firmu k provádění skrývkových prací, skládkování výkopové zeminy, přepravu zeminy a těžkých nákladů nebo ostatní práce s rýpadly, dozery či nakladači.

Naše společnost České lupkové závody, a.s. se podílí jako subdodavatel nebo generální dodavatel při výstavbě dálnice nebo přípravě průmyslové zóny. Pokud máte zájem o naše služby přepravy zeminy, provádění skrývkových prací nebo skládkování výkopové zeminy, neváhejte nás kontaktovat.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Těžba, výpal a třídění žáruvzdorných ostřiv, lupku a kaolínu

Těžba, výpal a třídění žáruvzdorných ostřiv, lupku a kaolínu

Těžba, výpal, mletí a granulometrická úprava hornin s vysokým obsahem jílových minerálů, pálení lupku a kaolínu a výroba žáruvzdorných ostřiv realizují České lupkové závody, a.s.


Lupek, kaolín, těžba, výpal, granulometrická úprava, výroba keramického ...

Lupek, kaolín, těžba, výpal, granulometrická úprava, výroba keramického ...

Společnost České lupkové závody, a.s. těží, vypaluje a upravuje lupek i kaolín a vytváří tak keramické ostřivo pro výrobu keramiky, cihel či slévárenských forem.