Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů.Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů.
Společnost SITA CZ nabízí svým zákazníkům svoz a odstranění vedlejších živočišných produktů (VŽP). "Vedlejším živočišným produktem se myslí celá těla nebo části těl zvířat nebo produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu včetně vajíček, embryí a spermatu (úplný výčet v kapitole I článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1069/2009, který nahrazuje nařízení ES č. č. 1774/2002 Sb.).

Toto nařízení dále upravuje prováděcí vyhláška evropské komise č. 142/2011". Ve zjednodušení jsou to odpady, které podléhají veterinární správě.
Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů
Zacházení s VŽP se řídí zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a výše uvedeným nařízením č. č. 1069/2009, které stanovuje veterinární a hygienická pravidla týkající se VŽP, které nejsou určeny k lidské spotřebě.
Nakládání s odpady živočišného původu
Jsme držitelem povolení pro sběr a přepravu všech tří kategorií VŽP v rámci celé České Republiky, se schváleným provozním sanitačním řádem, kde je popsáno komplexní zajištění služby včetně sanitace.

Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.Zadavatelem microsite je firma SUEZ Využití zdrojů a.s.Související microsite
Demolice, bourání, výškových staveb, mostů-bourací práce včetně recyklace a odvozu suti
Demolice, bourání, výškových staveb, mostů-bourací práce včetně recyklace a odvozu suti

Firma RYBÁRIK s.r.o. provádí bourací práce včetně recyklace, odvozu suti v regionu Uherské Hradiště, Hodonín, Břeclav. Bourání zajistíme u běžných i výškových staveb, mostů i demolice konstrukcí.


Recyklace plastů do formy prášku, plastových odpadů z výroby
Recyklace plastů do formy prášku, plastových odpadů z výroby

Další využití plastových odpadů z výroby je možné díky recyklaci plastů do formy prášku. Společnost Melbax plastic z regionu Zlín tyto práškové plasty dále prodává.


Likvidace technologických celků Dvůr Králové – kompletní likvidace včetně odvozu materiálu
Likvidace technologických celků Dvůr Králové – kompletní likvidace včetně odvozu materiálu

Provádíme likvidace technologických celků, demontáže, úpravy a vystěhování velkých strojů, kompletní likvidace včetně odvozu materiálu - Lukas trade s.r.o. Kovošrot Dvůr Králové


Výkopové práce, recyklace stavební suti a prodej recyklátu v ZDV Fryšták
Výkopové práce, recyklace stavební suti a prodej recyklátu v ZDV Fryšták

Středisko mechanizace ZDV Fryšták nabízí pro firmy i veřejnost z regionu Zlín provedení recyklace stavební suti, prodej recyklátu i výkopové práce.


Systémy zpětného odběru a využití odpadů z obalů v členských státech EU - principy fungování
Systémy zpětného odběru a využití odpadů z obalů v členských státech EU - principy fungování

Fungování systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů má v členských státech EU podobné principy jako fungování obdobného systému u nás, který provozuje společnost EKO-KOM, a.s.