Rotační mlžící jednotky RMJ

Rotační mlžící jednotky typu RMJ jsou zařízení primárně určená ke snižování prašnosti v uzavřených prostorech i ve venkovním prostředí.


Rotační mlžící jednotky RMJ
Typickým příkladem vhodného použití rotačních mlžících jednotek jsou prostory skládek materiálů s obsahem jemných prachových částic, dopravní a manipulační zařízení sloužící k dopravě a manipulaci s těmito materiály (typicky pásové dopravníky a přesypy), těžební a dopravní orgány strojů a zařízení pro těžbu a ukládání materiálů s obsahem prachových částic
a další obdobné aplikace.

Tímto není vyloučeno i použití pro jiné vhodné účely. Každé takové použití rotační mlžící jednotky je nutno konzultovat s výrobcem zařízení. Regulace všech pohonů RMJ umožňuje individuální nastavení dle místních podmínek.

V současné době jsou ve velké míře „Rotační mlžící jednotky typu RMJ“ využívány na Vršanské uhelné a.s. (např. mlžná stěna a skládkový stroj), ale především v areálu lomu Bílina – Severočeských dolů a.s., kde je úspěšně nasazeno více než padesát kusů RMJ
na přesypech poháněcích stanic DPD.

Vedoucí útvaru Technonologické procesy a diagnostika: Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. (tel: 724 825 767)

DALŠÍ MICROSITE FIRMY

Letecké snímkování Most – obrazová data získaná dronem až do výšky 100 metrů

Letecké snímkování Most – obrazová data získaná dronem až do výšky 100 metrů
Potřebujete monitorovat průběh zemních prací z ptačí perspektivy a neznáte žádné odborníky? Výzkumný ústav v Mostě pro vás tohle mile ráda zařídí.

Nabídka geotechniky a inženýrské geologie

Nabídka geotechniky a inženýrské geologie
Sháníte profesionální poradenství v oblasti těžby, zpracování a následného využití uhlí? Potřebujete podporu v oborech geologie či hydrogeologie? Náš výzkumný ústav je vám kdykoliv k dispozici.

Inženýrská a sanační geologie, odstranění znečištění vod a půdy

Inženýrská a sanační geologie, odstranění znečištění vod a půdy
Geologické práce v oblastech sanační a inženýrské činnosti. Určujeme správné podmínky při budování staveb a zamezujeme znečištění a kontaminaci půd.

Geotechnika a hydrogeologie, průzkum, analýzy, Most - VÚHU a.s.

Geotechnika a hydrogeologie, průzkum, analýzy, Most - VÚHU a.s.
Komplexní služby v oblasti inženýrské geotechniky a hydrogeologie poskytuje společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. z Mostu v severozápadních Čechách.

Výzkum moderních a ekologických způsobů zpracování a užívání uhlí

Výzkum moderních a ekologických způsobů zpracování a užívání uhlí
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. sídlící v Mostě se zabývá zkoumáním nových a moderních metod zpracování převážně hnědého uhlí, které eliminují negativní dopady na životní prostředí.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA VÚHU a.s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
VÚHU a.s.
www.vuhu.cz
Adresa

Adresa

tř. Budovatelů 2830/3
Most 434 01

info@vuhu.cz
+420 476 208 610


Najdete nás také zde:

ARES
captcha