Zadavatelem microsite je firma Anglo-americká vysoká škola, z.ú.Soukromá Anglo-americká vysoká škola, vysokoškolské vzdělávání, Praha

Vysokoškolské vzdělání je v dnešní době běžnou záležitostí. Abyste se od ostatních odlišili, ale nemuseli jezdit studovat do zahraničí, kontaktujte naši anglo-americkou školu.Kvalitní vysokoškolské a postgraduální studium v anglickém jazyce poskytuje soukromá Anglo-americká vysoká škola, z.ú. se sídlem v Thurn-Taxisově paláci pod Pražským hradem na ulici Letenská 120/5.

Jsme nejstarší soukromá vysoká škola v Praze a naše výuka vychází z britských a amerických tradic. Našim studentům nabízíme bakalářské, magisterské i postgraduální programy v oblastech – žurnalistika, humanitní a společenské vědy, mezinárodní vztahy a diplomacie, právo a obchodní správa.

Naše škola disponuje 16 moderně vybavenými učebnami, výtvarným studiem, počítačovými laboratořemi, studentskými salonky, knihovnou i kavárnou.

Za dobré studijní výsledky škola uděluje prospěchová stipendia, díky kterým studenti získají slevu na školné, nebo dokonce mohou studovat bez poplatku.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Bakalářské a magisterské vysokoškolské studium v anglickém jazyce

Bakalářské a magisterské vysokoškolské studium v anglickém jazyce

Anglo-americká vysoká škola, z.ú. v Praze nabízí všem uchazečům možnost studia zajímavých bakalářských a magisterských oborů v anglickém jazyce.