Zadavatelem microsite je firma SVÚOM s.r.o.


Povrchové opravy a úpravy materiálů - korozní inženýrstvíVýuka, školení v oboru koroze a povrchové úpravy materiálů:
posudky v oblasti koroze, povrchové ochrany a úpravy, autorizace dle zákona 86/2002 Sb, OZO dle zákona 76/2002 Sb, posudky IPPC pro technologie povrchových úprav, akreditovaná zkušebna dle ČSN EN ISO/IEC 17025.
Poradenství - komplexní řešení v oblastí korozní problematiky, ekologie provozů povrchových úprav, certifikace výrobků, provozy povrchových úprav, lakovny.

Servis - monitorování agresivity prostředí, lakování, povrchové úpravy, laboratorní zkoušky, analýzy, zkoušky atmosférické a v provozních podmínkách, normy v oboru koroze a povrchových úprav.

Zkušebnictví - akreditovaná zkušebna pro povrchové úpravy a korozi.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Materiálové inženýrství Praha – specialisté na korozní chování kovů

Materiálové inženýrství Praha – specialisté na korozní chování kovů

Sledováním korozního chování kovů v podmínkách průmyslové zátěže se zabývají specialisté na materiálové inženýrství SVÚOM s.r.o. se sídlem v Praze.


Řešení problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav Praha

Řešení problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav Praha

SVÚOM s.r.o. je státní instituce, působící jako akreditovaná laboratoř pro komplexní centralizovaný výzkum a vývoj protikorozních ochran.
>
>
>
>