Lektorská a konzultační činnost PrahaSpolečnost METROPROJEKT Praha a.s. se zabývá především těmito činnostmi:
- vědecká
- konzultační
- lektorská
- osvětová.
Díky dlouholeté zkušenosti a špičkové technické úrovni se naši experti podílejí na řešení vědeckovýzkumných úkolů.
Spolupracují při tvorbě a revizi norem a předpisů. Jsou zváni ke konzultacím a expertním posudkům. V rámci lektorské činnosti se podílejí na výchově nových specialistů .

Dále nabízíme služby v těchto obotech:
- bytové, administrativní, obchodní budovy
- železniční tratě a stavby
- vodohospodářské stavby
- mosty
- tunaly a podzemní stavby
- komunikace a silniční stavby.

Více informací o službách najdete na: http://www.metroprojekt.cz/cz/nabidka-sluzeb/

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Plánovaná trasa metra D - Metroprojekt Praha a.s. – náhled projektové přípravy

Plánovaná trasa metra D - Metroprojekt Praha a.s. – náhled projektové přípravy

Zajímáte se současný stav plánované trasy metra D? Informace o projektové přípravě a dalších skutečnostech Vám podá vítěz veřejné obchodní soutěže, společnost METROPROJEKT Praha a.s.


Projektové práce při modernizaci a rekonstrukci železničních tratí

Projektové práce při modernizaci a rekonstrukci železničních tratí

Projekci, projekční a inženýrskou činnost pro výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, optimalizaci železničních tratí zajistí společnost METROPROJEKT Praha a.s.