Všestranný a harmonický rozvoj žáka v Základní škole Jana Wericha v Praze

Základní škola Jana Wericha v Praze podporuje všestranný a harmonický rozvoj žáků nadprůměrně nadaných i žáků jistým způsobem znevýhodněných.


Základní škola Jana Wericha v Praze podporuje všestranný a harmonický rozvoj žáků
Nadstandardní nabídkou zájmových kroužků a kurzů, školním klubem a skvělou vybaveností, nejen pro dostatečný pohyb dětí, zabezpečuje Základní Škola Jana Wericha zdravý osobnostní vývoj svých žáků.
Škola má k dispozici školní hřiště, učebnu pod širým nebem, školní družinu a atria. V budově školy se nachází tělocvičny, cvičné kuchyňky, žákovská dílna, keramická dílna, knihovna s čítárnou, učebny informatiky vybavené počítači a internetem nebo společenskou místností.
Pomocí internetových stránek vedení školy a učitelé pravidelně informují o dění ve škole. Individuální přístup k vývojovým odlišnostem dětí, podpora speciálních výukových potřeb žáků nadprůměrně nadaných i žáků jistým způsobem znevýhodněných je samozřejmostí.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY

Všeobecné základní vzdělávání pro nadané i handicapované děti

Všeobecné základní vzdělávání pro nadané i handicapované děti
Devítiletá Základní škola Jana Wericha v Praze 6 poskytuje kvalitní vzdělávání pro nadané děti i děti se speciálními výukovými potřebami – s dyslexií či s tělesným postižením.

Výuka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Praha 6

Výuka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Praha 6
Základní škola Jana Wericha v Praze-Řepích se zaměřuje jak na žáky nadprůměrně nadané, tak i na žáky jistým způsobem handicapované. Klademe důraz na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti žáka.

Základní škola Jana Wericha – všestranné vzdělání pro nadané i handicapované děti

Základní škola Jana Wericha – všestranné vzdělání pro nadané i handicapované děti
Základní škola Jana Wericha v Praze 6 je zaměřena na výuku a vzdělání dětí s přihlédnutím k individuálním potřebám každého žáka.

Základní škola Praha 6 - výuka respektující speciální vzdělávací potřeby žáků

Základní škola Praha 6 - výuka respektující speciální vzdělávací potřeby žáků
Vybíráte základní školu pro své dítě? Výuka Základní školy Jana Wericha v Praze 6 respektuje potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, handikepem nebo nadprůměrnou inteligencí.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Základní škola Jana Wericha cizí jazyky, tělesná výchova Praha 6
WEBOVÁ STRÁNKA
Základní škola Jana Wericha
www.zs-jana-wericha.cz
Adresa

Adresa

Španielova 1111/19
Praha 6 - Řepy 163 00

info@zs-jana-wericha.cz
+420 235 314 362


Najdete nás také zde:

ARES
captcha