Dopravní stavby - výstavba, rekonstrukce a opravy železnic a komunikací

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. poskytuje komplexní služby v oblastech železničních staveb - výstavba, rekonstrukce a opravy. Společnost má více jak 20-ti letou praxi.Kompletní péči o železniční stavby zajišťuje společnost SEŽEV-REKO, a.s. Postará se o výstavbu nových, ale i rekonstrukce a opravy původních železnic a komunikací.

Služby:
- odvodnění tratí a stanic
- ochrana drážního tělesa
- údržba tratí a umělých staveb
- výstavba a následná údržba přejezdů a přechodů, oplocení, protihlukových stěn, nástupišť
- výstavba a rekonstrukce tramvajového a železničního spodku a svršku
- zemní práce, sanace
- zpevněných ploch, ramp, apod.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Umělé železniční stavby, výstavba a oprava železnice, přejezdů

Umělé železniční stavby, výstavba a oprava železnice, přejezdů

Komplexní výstavba železničního a tramvajového svršku, rekonstrukce výhybek a přejezdů po celé České republice od společnosti SEŽEV-REKO, a.s.


Železniční stavby – výstavba, rekonstrukce, údržba

Železniční stavby – výstavba, rekonstrukce, údržba

Výstavbou, rekonstrukcí a údržbou umělých železničních staveb se zabývá společnost SEŽEV-REKO, a.s. se sídlem v Brně.


Železnice, umělé železniční stavby na území České republiky

Železnice, umělé železniční stavby na území České republiky

Výstavbu a rekonstrukce železnic a železničních staveb, odvodnění tratí a údržbu kolejí a výhybek zajistí společnost SEŽEV-REKO, a.s. se sídlem v Brně.


Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Zaměřujeme se na stavbu železničních svršků a spodků a umělých staveb železnice. Stavíme a dále udržujeme přejezdy a přechody, nástupiště, rampy, zpevněné plochy a zarážedla. Vytváříme ochranné oplocení, kanalizaci a stěny proti hluku. ...