Dezinfekce pitné, užitkové, bazénové nebo odpadní vody plynným chlórem

Vodu pitnou, užitkovou, průmyslovou, chladící vodu nebo vodu v plaveckých bazénech dezinfikuje firma Vodohospodářská montážní, servisní a obchodní společnost s.r.o. z Písku.


Vodohospodářská montážní, servisní a obchodní společnost s.r.o.
Pitné, užitkové, chladící nebo odpadní vody či vody v plaveckých bazénech čistí firma Vodohospodářská montážní, servisní a obchodní společnost s.r.o. z Písku.
Vodu dezinfikujeme pomocí plynného chlóru, který je přijatelný z hlediska dopadů na životní prostředí a současně je dostatečně účinný, aby odstranil i biologické znečištění. Nespornou výhodou je i cenová přijatelnost. Dodáváme a montujeme technologie pro úpravny pitné i bazénové vody a zařízení pro chemickou úpravu vody. Naše firma se soustřeďuje na velké zakázky v Česku i zahraničí.
Chlorace je nejrozšířenější způsob dezinfekce a je používána v potravinářském a farmaceutickém průmyslu a mnohých jiných odvětví lidské činnosti.

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Vodohospodářská montážní, servisní a obchodní společnost s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Vodohospodářská montážní, servisní a obchodní společnost s.r.o.
www.vmspisek.cz
Adresa

Adresa

čp - 37
Selibov 398 11

vms.pisek@atlas.cz
+420 777 272 921


Najdete nás také zde:

ARES
captcha