Vzdělávací středisko Ivana Kubičková - T.E.P.

Periodická zkouška pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v oblasti BOZP - Praha

Nabídka odborné způsobilosti.


VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO T.E.P. nabízí a poskytuje:
Odbornou způsobilost v oblasti:
- preventistů PO
- techniků PO
- odborně způsobilé osoby v požární ochraně, OZO, PO
- bezpečnostních techniků a OZO v prevenci rizik
- v oblasti elektrotechnika
- oblast jeřábová doprava
- obsluha pil a křovinořezů
- obsluhy motorových vozíků
Základní a opakovaná odborná příprava a školení v oborech:
oblast požární ochrany (PO):
- preventista PO
- technik PO (TPO)
- odborně způsobilá osoba v PO (OZO PO)
- specializovaná příprava ke zkouškám TPO a OZO PO
- nové právní předpisy v PO, BOZP a ochrana životního prostředí
(OŽP)
- odborná příprava požárních hlídek
- specializovaná příprava ke zkouškám techniků PO a odborně
způsobilých osob PO
- odborné semináře, "Nové trendy" v oblasti PO, BOZP a OŽP
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP):
- příprava pro bezpečnostní techniky (BT)
- odborně způsobilé osoby v prevenci rizika
- odborná příprava pro BT a OZO v prevence rizik
- management BOZP v praxi podniků ČR
- specializovaná příprava k certifikační zkoušce "Manažer BOZP"
oblast ochrany životního prostředí (OŽP):
- základní odborná příprava ekologů
Provádíme školení a konzultace:
- školení vedoucích zaměstnanců v PO a BOZP
- odborný seminář "Nové trendy" v oblasti PO, BOZP a ekologie
- zdravotník na pracovišti
- vyhláška 50/1976 Sb
- kurzy první pomoci
- novela zákona
- zákoník práce
Konference organizace na klíč BOZP, PO a dal.
Příprava certifikace manager BOZP.
Poradenství, poradenská služba v oblasti PO, BOZP a OŽP:
- požární ochrana, bezpečnost práce, životní prostředí, bezpečnost a
ochrana zdraví při práci
- manager v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany ochrany
životního prostředí, zdraví při práci
Dodavatelské zajištění prací PO a BOZP.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Vzdělávací středisko Praha – zkušení lektoři a příjemné prostředí

Vzdělávací středisko Praha – zkušení lektoři a příjemné prostředí

Potřebujete si pro Vaše zaměstnání doplnit vzdělání v oblasti PO, OŽP nebo BOZP? Vzdělávací středisko Ivana Kubičková T.E.P. v Praze garantuje zajímavé kurzy, zkušené lektory a příjemné prostředí.


Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP – odborný nadstavbový kurz

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP – odborný nadstavbový kurz

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP sledují instruktoři Vzdělávacího střediska Praha, kteří tyto poznatky předávají dále účastníkům nadstavbového kurzu.


Školení pro oblast PO, BOZP a OŽP - odborné kurzy požární ochrany Praha

Školení pro oblast PO, BOZP a OŽP - odborné kurzy požární ochrany Praha

Školení pro oblast PO, BOZP a OŽP a další odborné kurzy požární ochrany pořádá Vzdělávací středisko T.E.P.


Školení zaměstnanců Praha - Vyškolíme Vám zaměstnance i management vaší společnosti

Školení zaměstnanců Praha - Vyškolíme Vám zaměstnance i management vaší společnosti

Školení zaměstnanců v Praze obstará a zajistí Vzdělávací středisko - T.E.P.


Periodická zkouška pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v oblasti BOZP – Praha

Periodická zkouška pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v oblasti BOZP – Praha

Dbáte na neustálé vzdělávání vašich zaměstnanců? Pak vás jistě zaujme nabídka periodických zkoušek pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v oblasti BOZP, které pořádá Vzdělávací středisko Praha.


Nadstavbové kurzy Praha – novinky v legislativě a uplatnění v praxi

Nadstavbové kurzy Praha – novinky v legislativě a uplatnění v praxi

Vzdělávacího střediska Praha nabízí nadstavbové kurzy zaměřené na oblasti Požární ochrany, Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo Ochrany životního prostředí.


Ochrana životního prostředí - ekolog podniku - osvědčení o způsobilosti výkonu je u nás samozřejmostí

Ochrana životního prostředí - ekolog podniku - osvědčení o způsobilosti výkonu je u nás samozřejmostí

Kurz ochrany životního prostředí je tu pro zájemce o znalost předpisů OŽP a odpadového hospodářství.


Vzdělávací středisko Praha - školení o nových trendech v PO, OŽP a BOZP

Vzdělávací středisko Praha - školení o nových trendech v PO, OŽP a BOZP

V našem centru máte možnost studovat a získat certifikát z přípravy v oblasti požární ochrany. Dozvíte se nové předpisy a právní změny v tomto sektoru dle zákona 133/1985 Sb.