Zadavatelem microsite je firma TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.Zkoušení lan, defektoskopická kontrola vlečných lan lyžařských vleků

Autorizované a certifikované TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. v pracovišti v Radvanicích u Trutnova provádí defektoskopickou kontrolu vlečných lan lyžařských vleků do průměru 50 mm.Jste provozovatelem lanové dopravy?

Potom víte, že je třeba dbát na bezpečnost a je nutná pravidelná kontrola ocelových lan. Společnost TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná a
certifikovaná laboratoř, která Vám ve svém pracovišti v Radvanicích u Trutnova poskytne defektoskopickou kontrolu vlečných lan lyžařských vleků.

Magnetoinduktivní metoda defektoskopie je v současné době nejpoužívanější pro kontrolu ocelových lan. Zkoušky lan jsou prováděny na moderních přístrojích, které umožňují měření:

- místních poškození
- úbytku materiálu vlivem koroze
- změn kovového průřezu ocelových lan.

Pro provozovatele lanové dopravy dále nabízíme další kontroly, které provádíme za pomocí ultrazvukové nebo magnetické metody a zajistíme Vám kontrolu:

- uchycení sedaček lanových drah
- stavu konstrukcí
- čepů baterií
- hřídelů lanových kotoučů.

Zkušební laboratoř defektoskopie materiálů a ocelových lan provádí:

- defektoskopii ocelových lan
- vypracování postupů a instrukcí pro provádění nedestruktivních kontrol
- kontrolu pružin záchytů dopravních nádob a stanovování jejich charakteristik
- zkoušky ocelových délkových lan a lan s oky
- odborné posudky.

Veškeré výsledky jsou vyhodnocovány certifikovanou osobou s dvacetiletou praxí v oboru v souladu s platnými normami.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Zkušební laboratoř zajistí laboratorní zkoušky důlních mechanizovaných ...

Zkušební laboratoř zajistí laboratorní zkoušky důlních mechanizovaných ...

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná a certifikovaná laboratoř, která Vám provede zkoušky důlních mechanizovaných výztuží nejen v okolí Opavy, ale také Ostravy.


Charpyho kladivo - zkoušky a měření vrubové houževnatosti materiálů

Charpyho kladivo - zkoušky a měření vrubové houževnatosti materiálů

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná, certifikovaná firma poskytující v Ostravě a Opavě mechanické zkoušky materiálu a měření vrubové houževnatosti materiálů za pomocí Charpyho kladiva.


Certifikace na akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoř

Certifikace na akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoř

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je akreditovaná, autorizovaná a certifikovaná laboratoř, která provádí zkoušky a jiné certifikace výrobků v oboru strojů, strojních zařízení a hořlavých materiálů.


Zkušebna hydrauliky - dynamické zkoušky hydraulických stojek a válců

Zkušebna hydrauliky - dynamické zkoušky hydraulických stojek a válců

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná a certifikovaná laboratoř, která zajišťuje zkušebnu hydrauliky, kde provádí také zkoušky hydraulických stojek a válců.


Mechanické zkoušky materiálu - zkoušky tahem, trhací stroj

Mechanické zkoušky materiálu - zkoušky tahem, trhací stroj

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná, certifikovaná laboratoř a provádí mechanické zkoušky materiálu trhacími stroji a zařízením pro zkoušku tahem v okolí Opavy a Ostravy.


Žádost o certifikaci -  autorizovaný a certifikační orgán

Žádost o certifikaci - autorizovaný a certifikační orgán

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je laboratoř, která se zaměřuje na zkoušení a certifikaci výrobků. Obdržela od národní orgánu mnoho autorizací a osvědčení o akreditaci.