Zadavatelem microsite je firma TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.Zkoušení lan, defektoskopická kontrola vlečných lan lyžařských vleků

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. v pracovišti v Radvanicích u Trutnova provádí defektoskopickou kontrolu vlečných lan lyžařských vleků do průměru 50 mm.Jste provozovatelem lanové dopravy? Potom víte, že je třeba dbát na bezpečnost a je nutná pravidelná kontrola ocelových lan. Společnost TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je akreditovaná laboratoř, která Vám ve svém pracovišti v Radvanicích u Trutnova poskytne defektoskopickou kontrolu vlečných lan lyžařských vleků.

Magnetoinduktivní metoda defektoskopie je v současné době nejpoužívanější pro kontrolu ocelových lan. Zkoušky lan jsou prováděny na moderních přístrojích, které umožňují měření:

- místních poškození
- úbytku materiálu vlivem koroze
- změn kovového průřezu ocelových lan.

Pro provozovatele lanové dopravy dále nabízíme další kontroly, které provádíme za pomocí ultrazvukové nebo magnetické metody a zajistíme Vám kontrolu:

- uchycení sedaček lanových drah
- stavu konstrukcí
- čepů baterií
- hřídelů lanových kotoučů.

Zkušební laboratoř defektoskopie materiálů a ocelových lan provádí:

- defektoskopii ocelových lan
- vypracování postupů a instrukcí pro provádění nedestruktivních kontrol
- kontrolu pružin záchytů dopravních nádob a stanovování jejich charakteristik
- zkoušky ocelových délkových lan a lan s oky
- odborné posudky.

Veškeré výsledky jsou vyhodnocovány certifikovanou osobou s dvacetiletou praxí v oboru v souladu s platnými normami.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Mechanické zkoušky materiálu - zkoušky tahem, trhací stroj

Mechanické zkoušky materiálu - zkoušky tahem, trhací stroj

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je akreditovaná laboratoř, která provádí mechanické zkoušky materiálu. Ve vybavení máme trhací stroje a zařízení pro zkoušku tahem. Působíme v okolí Opavy a Ostravy.


Zkušební laboratoř zajistí laboratorní zkoušky důlních mechanizovaných výztuží

Zkušební laboratoř zajistí laboratorní zkoušky důlních mechanizovaných výztuží

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je akreditovaná laboratoř, která Vám provede zkoušky důlních mechanizovaných výztuží nejen v okolí Opavy, ale také Ostravy.


Certifikace na Akreditovaná zkušební a kalibrační laboratoř

Certifikace na Akreditovaná zkušební a kalibrační laboratoř

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je akreditovaná laboratoř, která se zaměřuje na zkoušení a certifikaci výrobků v oboru strojů, strojních zařízení a hořlavých materiálů.


Charpyho kladivo - zkoušky a měření vrubové houževnatosti materiálů

Charpyho kladivo - zkoušky a měření vrubové houževnatosti materiálů

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je akreditovaná laboratoř, která Vám v okolí Ostravy a Opavy poskytne mechanické zkoušky materiálu a měření vrubové houževnatosti materiálů za pomocí charpyho kladiva.


Zkušebna hydrauliky - dynamické zkoušky hydraulických stojek a válců

Zkušebna hydrauliky - dynamické zkoušky hydraulických stojek a válců

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je akreditovaná laboratoř, která zajišťuje zkušebnu hydrauliky, kde provádí také zkoušky hydraulických stojek a válců.


Žádost o certifikaci - certifikační orgán

Žádost o certifikaci - certifikační orgán

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je akreditovaná laboratoř, která se zaměřuje na zkoušení a certifikaci výrobků. Obdržela od národního akreditačního orgánu mnoho autorizací a osvědčení o akreditaci.
>
>