Zadavatelem microsite je firma Hubáček Libor, Mgr., advokátAdvokátní služby obchodního, pracovního, rodinného a nemovitostního práva

Advokátní služby korporátního, pracovního a rodinného práva pro poškozené, obviněné i obžalované nabízí právník Mgr. Libor Hubáček v advokátní kanceláři v Benešově u Prahy.


Právní pomoc jednotlivcům i firmám v oblasti obchodního, pracovního a nemovitostního práva nabízí Mgr. Libor Hubáček z Benešova.
Advokátní služby zaměřujeme na problematiku zakládání obchodních společností, prodej podniků či insolvenci. Upravujeme vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a pracovní smlouvy. Napravujeme nájemní a podnájemní vztahy, smlouvy k převodu nemovitostí a právní zaštítění věcných břemen. Právo se vyvíjí a odvozuje od skutečných životních situací, a proto poskytujeme přesah služeb do práva rodinného a trestního. Obraťte se na nás i v situacích jakými jsou rozvod, vymáhání výživného či vypořádání společného jmění manželů. Zastupujeme práva poškozených i obviněných či obžalovaných a komunikujeme i v anglickém a německém jazyce.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Advokát Benešov – právní pomoc firmám i soukromým osobám

Advokát Benešov – právní pomoc firmám i soukromým osobám

Bez právní pomoci se čas od času neobejde nikdo z nás. Ať už se jedná o pomoc v oblasti soukromého nebo obchodního práva, spolehněte se na advokáta Mgr. Libora Hubáčka s kanceláří v Benešově u Prahy.