Zadavatelem microsite je firma Ing. Jitka Tomisová EKOTECHNIKA OSTRAVA



Profesionální rozbor prachu - analýza kvality spalování v palivové laboratoři

Profesionální rozbor prachu pro Vás zajišťuje společnost Ing. Jitka Tomisová Ekotechnika se sídlem v Ostravě. Analýzu kvality spalování provádíme v palivové laboratoři.



Potřebujete provést rozbor popílku (prachu) a nevíte na koho se můžete obrátit? Nejlepším řešením je naše společnost Ekotechnika, zabývající se ekologickými službami, ekologizací provozů a snižováním emisí.

Součástí naší práce jsou i laboratorní rozbory, mezi které patří také rozbor popílku, který stanoví jeho vlastnosti. Díky těmto vlastnostem jsme pak schopni zjistit přesnou kvalitu spalování.

Zjišťujeme jak přesně je ovlivňována kvalita odlučování:
- hmotnost (setřesná, měrná, sypná),
- granulometrie,
- nedopal,
- chemické složení,
- měrný elektrický odpor.

Obraťte se na nás a nechte si zpracovat kvalitní rozbor prachu.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Emisní limity, měření, rozbor prachu, paliva, akreditovaná laboratoř

Emisní limity, měření, rozbor prachu, paliva, akreditovaná laboratoř

Měření emisí i rozbor prachu a paliva provádí v akreditované laboratoři společnost Ing. Jitka Tomisová Ekotechnika v Ostravě, která se specializuje na ekologické služby.


Kontroly, ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů

Kontroly, ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů

Společnost Ekotechnika v Ostravě nabízí svým zákazníkům řešení ke snižování emisí z kotlů. Provádíme kontroly, ekologizace a následné autorizované měření emisí z kotlů.




>
>