Zadavatelem microsite je firma SVÚOM s.r.o.


Protikorozní ochrana kovů, výzkum ochrana proti korozi.Povrchové úpravy, korozní inženýrství

ochrana životního prostředí a ekologie.

Služby v oboru ochrany materiálů
a výrobků:

-koroze
-povrchová úprava materiálů, kovů,
kovových konstrukcí
- znalecké posudky, soudní znalec
-vývoj, výzkum v oblasti koroze a
povrchové úpravy
-hodnocení vlastností nátěrových hmot a
korozní odolnosti
-ekologie v provozech povrchových úprav
-inspekce povrchových úprav a koroze
-expertiza povrchových úprav a koroze
-projekce zařízení pro povrchové úpravy
-protikorozní ochrana
-emise těkavých organických látek
-dočasná ochrana
-atmosférická koroze
-památky-ochrana
-technologie-návrhy
-ochrana a vliv na životní
prostředí - IPPC


Dodatkové služby:
-výuka, školení v oboru koroze a povrchové
úpravy
-posudky v oblasti koroze, povrchové
ochrany a úpravy:
-autorizace dle zákona 86/2002 Sb
-OZO dle zákona 76/2002 Sb
-posudky IPPC pro technologie.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Materiálové inženýrství Praha – specialisté na korozní chování kovů

Materiálové inženýrství Praha – specialisté na korozní chování kovů

Sledováním korozního chování kovů v podmínkách průmyslové zátěže se zabývají specialisté na materiálové inženýrství SVÚOM s.r.o. se sídlem v Praze.


Povrchové opravy a úpravy materiálů - korozní inženýrství

Povrchové opravy a úpravy materiálů - korozní inženýrství

Výuka, školení v oboru koroze a povrchové úpravy materiálů: posudky v oblasti koroze, povrchové ochrany a úpravy, autorizace dle zákona 86/2002 Sb, OZO dle zákona 76/2002 Sb, posudky IPPC pro technologie povrchových úprav, akreditovaná ...


Řešení problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav Praha

Řešení problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav Praha

SVÚOM s.r.o. je státní instituce, působící jako akreditovaná laboratoř pro komplexní centralizovaný výzkum a vývoj protikorozních ochran.
>
>