Projekty, poradenství, posudky a studie v oboru ochrany přírody, obnovy krajiny a zemědělského půdního fondu

ARVITA P spol. s r.o.

Projekty, poradenství, posudky a studie v oboru ochrany přírody, obnovy krajiny a zemědělského půdního fonduZadavatelem microsite je firma ARVITA P spol. s r.o.Krajinná a zahradní architektura, plány a projekty pro krajinu

Projekční kancelář ARVITA P Zlín působí v oboru krajinné i zahradní architektury. Připravíme pro Vás projekty a plány pro krajinu i sídlo pro získání dotací z MŽP, MZe nebo programů EU.V oboru krajinného inženýrství a krajinné a zahradní architektury působí firma ARVITA P Zlín řadu let. Připravíme pro Vás plány a projekty pro krajinu, pro realizaci a revitalizaci vodních ploch, biocenter, biokoridorů, interakčních prvků, alejí. Vypracujeme plány pro rekultivace, sadovnické úpravy i jiné projekty z oboru ochrany a tvorby krajiny.
Můžete se na nás obrátit i při žádostech o získání dotací z programů Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a programů EU.

Nabízíme:
- studie, plány, projekty pro krajinu
- projekty pro tvorbu biocenter, biokoridorů, interakčních prvků, remízů, sadů 
- projekty pro realizace větrolamů, alejí 
- projekty pro revitalizaci a realizaci malých vodních ploch
- revitalizace ploch narušených těžbou
- projekty a studie pro ochranu pozemků před vodní a větrnou erozí
- odborná stanoviska, posudky v oboru životního prostředí a ochrany přírody a krajiny
- oznámení ke zjišťovacímu řízení
- autorský dozor.

Zabezpečíme podklady pro vynětí pozemků ze ZPF i identifikaci majetkoprávních vztahů k půdě.
Vypracujeme plány zpětné rekultivace dočasných záborů a vegetační a sadovnické úpravy staveb pro investiční přípravu.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Projekty pro obnovu krajiny, výsadbu zeleně, dřevin

Projekty pro obnovu krajiny, výsadbu zeleně, dřevin

Projekční kancelář ARVITA P Zlín připraví pro obce, města i firmy projekty pro obnovu krajiny, pro výsadbu krajinné zeleně, dřevin, trávníků. Působí převážně v regionu Zlínský kraj a celá Morava.


Projekty pro revitalizaci malých vodních ploch - tůně, mokřady, rybníky ...

Projekty pro revitalizaci malých vodních ploch - tůně, mokřady, rybníky ...

Firma ARVITA P Zlín zpracuje projekty pro revitalizaci malých vodních ploch, např. pro rybníky, tůně a mokřady. Připravíme projekty i pro žádost o dotace z OPŽP prioritní osa 4.


Projekty, poradenství, posudky a studie v oboru ochrany přírody, obnovy ...

Projekty, poradenství, posudky a studie v oboru ochrany přírody, obnovy ...

Projekční kancelář ARVITA P Zlín, připravuje projekty, posudky a studie v oboru ochrana přírody, obnova krajiny a zemědělský půdní fond.


Odborné zhodnocení, posudky ke kácení dřevin, návrh na kompenzaci ...

Odborné zhodnocení, posudky ke kácení dřevin, návrh na kompenzaci ...

Společnost ARVITA P spol. s r.o. z regionu Zlín Vám připraví odborné zhodnocení, znalecké posudky ke kácení dřevin i návrhy na kompenzaci výsadby za pokácené stromy.


Projekty pro získání dotace z opžp osa 4 - revitalizace vodních toků

Projekty pro získání dotace z opžp osa 4 - revitalizace vodních toků

Pro zlepšování stavu přírody např. revitalizací vodních toků je možné využít dotace z OPŽP prioritní osa 4. Projekty pro získání dotace pro Vás připraví firma ARVITA P - okres Zlín.


Projekty pro výsadby krajinné i sídelní zeleně, sadů, alejí, ...

Projekty pro výsadby krajinné i sídelní zeleně, sadů, alejí, ...

ARVITA P Zlín je projekční kancelář, která připraví návrhy a projekty pro výsadby krajinné zeleně, zakládání a obnovy sadů, alejí nebo extenzivních trávníků.


Výsadba a obnova ovocných sadů - projekce, projekty pro dotace

Výsadba a obnova ovocných sadů - projekce, projekty pro dotace

Projekční a poradenská kancelář ARVITA se zaměřuje mimo jiné na oblast výsadby a obnovy ovocných sadů. Připraví návrhy, studie, projekty pro dotace. Působí v lokalitě Morava, převážně Zlínský kraj.


Projekční činnost, projektování v oblasti obnovy, tvorby krajiny

Projekční činnost, projektování v oblasti obnovy, tvorby krajiny

Projekční kancelář ARVITA P Zlín se věnuje projektování v oblasti obnovy, tvorby krajiny v regionu Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.


Poradenství jak získat dotace z OPŽP, prioritní Osa 4-projekty v ...

Poradenství jak získat dotace z OPŽP, prioritní Osa 4-projekty v ...

Společnost ARVITA P z regionu Zlín poskytne poradenství jak získat dotace z OPŽP na ekologické projekty v oblasti Prioritní Osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu.