DEKRA CZ a.s. Certifikace systémů managementu

Audity ISO 14001, certifikace systému enviromentálního managementuZadavatelem microsite je firma DEKRA CZ a.s. Certifikace systémů managementuNorma ISO 45001:2018 nahrazuje OHSAS 18001:2007 - kurz, Praha

Vzdělávací kurz, který se věnuje problematice přechodu normy OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018, pořádá společnost DEKRA a.s. v Praze. Přihlásit se můžete přímo na jejich webových stránkách.Kurz "Přechod z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018" je určený zejména představitelům managementu společnosti, manažerům kvality, manažerům a zaměstnancům zapojených do systému řízení BOZP a interním auditorům.

Účelem tohoto kurzu je poskytnout podrobný přehled o ISO 45001:2018, seznámit s důvody revize, rozdíly mezi OHSAS 18001 a novou normou ISO 45001 a připravit na praktickou aplikaci změn ve Vaší organizaci. Získáte přehled o požadavcích vydání normy, formálních a koncepčních změnách požadavků normy a také o novém zavedení pojmu riziko jako dopad nejistot na systém. Nedílnou součástí jsou také rady a doporučení z praxe.

Pokud tedy chcete získat přehled o požadavcích nového mezinárodním standardu ISO 45001:2018 pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přihlaste na kurz pořádaný společností DEKRA a.s. v Praze!

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Certifikace systému kvality ISO/TS 22163 pro železniční průmysl

Certifikace systému kvality ISO/TS 22163 pro železniční průmysl

Společnost DEKRA nabízí v rámci širokého portfolia svých služeb také certifikace systému kvality ISO/TS 22163 pro železniční průmysl.


Certifikace managementu kvality, dle normy ISO 9001, Praha

Certifikace managementu kvality, dle normy ISO 9001, Praha

Certifikaci systému managementu kvality dle normy ISO 9001 požaduje stále více zákazníků, zejména v mezinárodním obchodě, kde je certifikát nutný pro přístup na trh.


Audity ISO 14001, certifikace systému enviromentálního managementu

Audity ISO 14001, certifikace systému enviromentálního managementu

Certifikace systému enviromentálního managementu dle normy ISO 14001 od mezinárodní společnosti DEKRA Certification z Prahy zvýší Vaši konkurenceschopnost.


Management bezpečnosti informací - certifikace dle ISO 27001 s mezinárodní platností

Management bezpečnosti informací - certifikace dle ISO 27001 s mezinárodní platností

Certifikace dle normy ISO 27001 dokládá, že práce s daty a informacemi je ve společnosti plně pod kontrolou, a to zvyšuje důvěryhodnost každé firmy ve vztahu ke svým partnerům.
>
>
>