Zadavatelem microsite je firma Ing. Jitka Tomisová EKOTECHNIKA OSTRAVAKontroly, ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů

Společnost Ekotechnika v Ostravě nabízí svým zákazníkům řešení ke snižování emisí z kotlů. Provádíme kontroly, ekologizace a následné autorizované měření emisí z kotlů.Pokud máte kotel, který nevyhovuje přísným emisním limitům a má pro svoji nízkou účinnost vysokou spotřebu paliva, obraťte se na firmu EKOTECHNIKA v Ostravě, která působí v oboru ekologických služeb.

Ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů typu VSB:
- ekologizace kotlů typu VSB I a VSB IV
- dodatečné vybavení tvarovkami a v dalších opravách a výměně dožitých dílů.

Ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů typu E:
- ekologizace kotlů typu E I, E II N a E IV
- dodatečné vybavení kotlů systémem přívodu sekundárního spalovacího vzduchu
- oprava nebo výměna dožitých dílů
- utěsnění a vyčištění kotlů.

Ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů SNINA s poruvným roštem:
- ekologizace kotlů s posuvným roštěm
- dodatečné vybavení kotlů systémem přívodu sekundárního spalovacího vzduchu
- oprava nebo výměna dožitých dílů.

Po ukončení oprav můžeme garantovat dodržení emisních limitů.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Profesionální rozbor prachu - analýza kvality spalování v palivové laboratoři

Profesionální rozbor prachu - analýza kvality spalování v palivové laboratoři

Profesionální rozbor prachu pro Vás zajišťuje společnost Ing. Jitka Tomisová Ekotechnika se sídlem v Ostravě. Analýzu kvality spalování provádíme v palivové laboratoři.


Emisní limity, měření, rozbor prachu, paliva, akreditovaná laboratoř

Emisní limity, měření, rozbor prachu, paliva, akreditovaná laboratoř

Měření emisí i rozbor prachu a paliva provádí v akreditované laboratoři společnost Ing. Jitka Tomisová Ekotechnika v Ostravě, která se specializuje na ekologické služby.
>
>
>