Zadavatelem microsite je firma ArtepGeo s.r.o. Geotechnický monitoring PrahaGeologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnicProvádíme geologický průzkum podloží před výstavbou nebo rekonstrukcí budov a silnic v Praze i po celé ČR.
Neriskujte nebezpečný sesuv či posun půdy pod budovou nebo komunikací a objednejte si služby našich odborníků z ArtepGeo.
Doporučíme vhodnost prostoru pro výstavbu a vypočítáme svah zemních těles. Vypracujeme pro Vás návrhy a posudky pro opěrné zdi, gabiony, kotvení a pilotové založení všech staveb. Opatříme Vám geotechnický dozor po celou dobu stavby.
Na objednávku poskytujeme monitorovací metody: inklinometrické měření, pásmová extenzometrie a měření dilatace na trhlinách, pórových tlaků a sedání metodou hydrostatické nivelace.
Poradíme s vyztužením zemních těles a správným podložím pod halové podlahy. Není pro nás nic příliš složité, dokážeme si poradit i s velkými zakázkami.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Statická zatěžovací zkouška deskou, Praha - polní zkušebnictví

Statická zatěžovací zkouška deskou, Praha - polní zkušebnictví

Statická zatěžovací zkouška, polní zkušebnictví, zjištění míry zhutnění, kontrolu únosnosti zeminy, pláně a konstrukčních vrstev realizuje ArtepGeo s.r.o., Praha.


Geotechnika Praha – odborné konzultace a poradenství

Geotechnika Praha – odborné konzultace a poradenství

Společnost ArtepGeo s.r.o. se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě nabízí odborné konzultace a poradenství v oblasti geotechniky, návrhy podloží, posouzení projektů či geotechnický dozor.


Geotechnický monitoring Praha – odhad vývoje a návrh ochranných opatření

Geotechnický monitoring Praha – odhad vývoje a návrh ochranných opatření

Odborníci ze společnosti ArtepGeo s.r.o. se sídlem v Praze nabízí své služby geotechnického monitoringu s cílem odhadu dalšího vývoje sledovaného prostředí a návrhu vhodných opatření.


Hydrogeologické - průzkumné, jádrové vrty Praha -  do hloubky cca 30 m

Hydrogeologické - průzkumné, jádrové vrty Praha - do hloubky cca 30 m

Společnost ArtepGeo s.r.o. spolupracuje na silničních a mostních stavbách v České republice, občanské a účelové výstavbě a dále při pozemních i podzemních stavbách.
>
>