SPŠM Kroměříž-maturitní studium v oboru analýza, technologie potravin

Pro absolventy Základní školy nabízí SPŠM Kroměříž maturitní studium v oboru analýza, technologie potravin.SPŠM Kroměříž pro absolventy ZŠ nabízí studium ve čtyřletém maturitním oboru Analýza potravin a Technologie potravin (se zaměřením Zpracování mléka).

Střední průmyslová škola mlékárenská je držitelem certifikátu Ministerstva zemědělství ČR „Trvalá vzdělávací základna MZe".

Pro rodiče a děti každoročně plánujeme dny otevřených dveří od listopadu do února. Pokud jste nestihli tuto možnost využít, je možné si domluvit individuální prohlídku školy, laboratoří a školního poloprovozu. Kontaktujte nás a rádi Vám prohlídku umožníme.


Studijní obor 29-42-M/01 Analýza potravin:
- obor zaměřený do oblasti přírodovědných disciplín
- výuka je z velké míry věnována mikrobiologii, analytické chemii a laboratorní praxi ve škole i privátních laboratořích
- na obor přímo navazuje vyšší odborné studium nebo bakalářké programy UTB ve Zlíně i jiných vysokých škol.

Techologie potravin - studijní obor 29-41-M/01:
- studium potravinářské technologie profilované do oblasti průmyslového zpracování mléka
- výuka je zaměřena na teorii oboru potravinářské technologie a laboratorní praxi v oboru chemie a mikrobiologie
- na tento obor navazuje vyšší odborné studium a bakalářké programy UTB ve Zlíně a programy VŠ podobného zaměření.

Praxe:
- v mlékárnách, pekárnách, sladovnách, masném průmyslu
- v soukromých laboratořích
- ve školním poloprovoze
- individuální praxe v potravinářských závodech v ČR i zahraničí.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Vyšší odborná škola potravinářská, VOŠP-studium v oboru potravinářství

Vyšší odborná škola potravinářská, VOŠP-studium v oboru potravinářství

V oboru potravinářství je možné se vzdělávat i po maturitě. Vyšší odborná škola potravinářská, VOŠP Kroměříž nabízí tříleté denní i čtyřleté kombinovné studium.


Vyšší odborné studium v potravinářství-v oboru analýza potravin, zpracování mléka

Vyšší odborné studium v potravinářství-v oboru analýza potravin, zpracování mléka

Specializaci v oboru potravinářství můžete získat na Vyšší odborné škole potravinářské, VOŠP Kroměříž, která nabízí vyšší odborné studium v oboru analýza, technologie potravin a zpracování mléka.


Bakalářské studium na VOŠP Kroměříž-prezenční denní, kombinované dálkové

Bakalářské studium na VOŠP Kroměříž-prezenční denní, kombinované dálkové

Absolventům středních škol nabízí VOŠP Kroměříž bakalářské studium pro zvýšení kvalifikace v potravinářství. Zvolit si můžete studium denní prezenční i kombinované dálkové.


Přijímací řízení na SPŠM Kroměříž a přípravné kurzy na zkoušky

Přijímací řízení na SPŠM Kroměříž a přípravné kurzy na zkoušky

Připravte se dostatečně na přijímací řízení na SPŠM Kroměříž. Můžete absolvovat přípravné kurzy na zkoušky. Termíny pro rok 2019 budou včas zveřejněny na webu školy.


Potravinářský expert má jistotu práce - zvolte studium potravinářství na VOŠP Kroměříž

Potravinářský expert má jistotu práce - zvolte studium potravinářství na VOŠP Kroměříž

Pokud zvolíte studium potravinářství na VOŠP Kroměříž, bude z Vás potravinářský expert a máte jistotu práce i jasnou budoucnost. Přijímací řízení probíhá pouze formou informativní schůzky !


Vzdělání v oboru potravinářství na VOŠP a SPŠM-vyšší odborné, maturitní studium

Vzdělání v oboru potravinářství na VOŠP a SPŠM-vyšší odborné, maturitní studium

Na VOŠP a SPŠM Kroměříž můžete získat vzdělání v oboru potravinářství. Maturitní studium je určeno absolventům ZŠ, vyšší odborné studium pro maturanty.


Studium na VOŠP Kroměříž - perspektivní obor, jistá práce v potravinářství

Studium na VOŠP Kroměříž - perspektivní obor, jistá práce v potravinářství

Zvolte si studium na VOŠP Kroměříž a staňte se odborníkem v oboru potravinářství, který je perspektivní a čeká Vás tak v budoucnu jistá práce.


Střední průmyslová škola mlékárenská, maturitní obory na SPŠM Kroměříž

Střední průmyslová škola mlékárenská, maturitní obory na SPŠM Kroměříž

SPŠM Kroměříž - Střední průmyslová škola mlékárenská každoročně otevírá pro absolventy ZŠ maturitní obory se zaměřením na potravinářství.