Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikacíZaměřujeme se na stavbu železničních svršků a spodků a umělých staveb železnice.

Stavíme a dále udržujeme přejezdy a přechody, nástupiště, rampy, zpevněné plochy a zarážedla. Vytváříme ochranné oplocení, kanalizaci a stěny proti hluku. Zaplavené stanice a tratě odvodníme a sanujeme.

Podle informačního systému železnice srovnáme traťové značky a další zařízení. Opravujeme inženýrské objekty a kontrolujeme stav podloží kolejí. V případě nové výstavby zajistíme zemní práce, úklid, zařízení na staveništi a provedeme samotnou stavbu.

Ve firmě máme odborníky a specialisty s průkazy ke vstupu do funkční železniční cesty a jsou plně zmocněni udržovat správný chod komunikace.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Umělé železniční stavby, výstavba a oprava železnice, přejezdů

Umělé železniční stavby, výstavba a oprava železnice, přejezdů

Komplexní výstavba železničního a tramvajového svršku, rekonstrukce výhybek a přejezdů po celé České republice od společnosti SEŽEV-REKO, a.s.


Železniční stavby – výstavba, rekonstrukce, údržba

Železniční stavby – výstavba, rekonstrukce, údržba

Výstavbou, rekonstrukcí a údržbou umělých železničních staveb se zabývá společnost SEŽEV-REKO, a.s. se sídlem v Brně.


Železnice, umělé železniční stavby na území České republiky

Železnice, umělé železniční stavby na území České republiky

Výstavbu a rekonstrukce železnic a železničních staveb, odvodnění tratí a údržbu kolejí a výhybek zajistí společnost SEŽEV-REKO, a.s. se sídlem v Brně.


Dopravní stavby - výstavba, rekonstrukce a opravy železnic a komunikací

Dopravní stavby - výstavba, rekonstrukce a opravy železnic a komunikací

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. poskytuje komplexní služby v oblastech železničních staveb - výstavba, rekonstrukce a opravy. Společnost má více jak 20-ti letou praxi.