Zadavatelem microsite je firma RAUSCHERT k.s.


Technická keramika Sokolov - keramické součástky, elektrokeramika

Výrobky z technické keramiky pro Vás navrhují a vyrábí firma Rauschert a.s. Produkty z tohoto materiálu výborně odolávají korozi, erozi a opotřebení, jsou tepelně i elektricky izolované.Tuto keramiku můžeme rozdělit na tři kategorie:
- oxid hlinitý a zirkoničitý
- non-oxidy (karbid, nitrid, borid)
- kombinace oxidů a non-oxidů.

Pracujeme s materiály steatit, kordierit a porcelán. Z nich vyrábíme:
- elektrokeramiku
- keramiku: textilní, voštinovou, vysokoteplotní, svařovací, inženýrskou)
- součásti čerpadel
- lékařské a nosné komponenty
- a další výrobky z technické keramiky.

Naše výrobky se využívají v krbových instalacích, generátorech horkého vzduchu, zahřívací elementy konstrukce, ve slévárenství a sváření.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY
>
>