Zadavatelem microsite je firma Ing. Jitka Tomisová EKOTECHNIKA OSTRAVAEmisní limity, měření, rozbor prachu, paliva, akreditovaná laboratoř

Měření emisí i rozbor prachu a paliva provádí v akreditované laboratoři společnost Ing. Jitka Tomisová Ekotechnika v Ostravě, která se specializuje na ekologické služby.


Neplníte emisní limity a myslíte, že zařízení není na odpis?
EKOTECHNIKA OSTRAVA identifikuje problém a nalezne nejschůdnější řešení.

V naši akreditované laboratoři provádíme autorizované měření emisí:
- těkavé organické látky
- chlor
- fluor
- amoniak
- oxid uhelnatý
- oxid dusíku
- těkavé organické látky
- kovy
- oxid siřičitý, sírový, kyselina sírová
- tmavost kouře

Seřídíme rozvody větrání a klimatizace podle potřeb jednotlivých prostor.
Zároveň v naši laboratoři zjišťujeme rozbor prachu, paliva.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Kontroly, ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů

Kontroly, ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů

Společnost Ekotechnika v Ostravě nabízí svým zákazníkům řešení ke snižování emisí z kotlů. Provádíme kontroly, ekologizace a následné autorizované měření emisí z kotlů.


Profesionální rozbor prachu - analýza kvality spalování v palivové ...

Profesionální rozbor prachu - analýza kvality spalování v palivové ...

Profesionální rozbor prachu pro Vás zajišťuje společnost Ing. Jitka Tomisová Ekotechnika se sídlem v Ostravě. Analýzu kvality spalování provádíme v palivové laboratoři.