Zadavatelem microsite je firma CQS z.s. Certifikace ISO 9001, 14001, 27001


Společenská odpovědnost a její certifikace Vám bude představena v bezplatném seminářiRádi bychom Vás pozvali bezplatný seminář Certifikace společenské odpovědnosti, který se bude věnovat tématice CSR a její certifikace na národní i mezinárodní úrovni. Hlavní zaměření bude na certifikaci podle norem IQNet SR 10 a ČSN 01 0391.

Uskuteční se ve čtvrtek 29.1. 2015v zasedací místnosti CQS Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek.
Kurz je zdarma!

V úvodní části se budeme věnovat problematice CSR z hlediska národního akčního plánu ČR, ISO 26000 a Ceny hejtmana. Dále se zaměříme na mezinárodní standardy SA8000, BSCI, Sedex/SMETA
Dále si probereme konkrétní normy:
IQNet SR 10 – Systém managementu společenské odpovědnosti. Tímto certifikátem prokazuje organizace svůj aktivní zájem o zainteresované strany, pochopení jejich požadavků a snahu o naplnění těchto požadavků
a ČSN 01 0391 - Systém managementu společenské odpovědnosti organizací.

Prostor bude samozřejmě pro diskuzi a konkrétní otázky jednotlivých účastníků..

Garantkami semináře jsou Ing. Alena Chalupová, MBA a Ing. Lenka Adamčíková.

Pro zajímavost uvádíme, že certifikát CSR získala v červnu 2012 jako první v ČR společností CAR CLUB s.r.o., jejímž hlavním posláním je zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V duchu svého hesla „Hendikepovaní pomáhají hendikepovaným“ nabízí komplexní program různých produktů a služeb pro osoby se zdravotním hendikepem.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


GDPR školení Praha - praktická implementace nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR školení Praha - praktická implementace nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost již 25. 5. 2018. Týká se všech firem, institucí i jednotlivců. Seznamte se s ním včas!


Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity

Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity

Služby v oblasti normy ČSN EN ISO 14001:2005 - Systémy environmentálního managementu - Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity


Integrované a kombinované audity více systémů managementu

Integrované a kombinované audity více systémů managementu

Integrované nebo kombinované audity více systémů managementu jsou jedním ze způsobů, jak zefektivnit zavedení norem ISO ve firmách


Otevřené školení - interní auditor podle revidované normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Otevřené školení - interní auditor podle revidované normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Otevřené školení od společnosti CQS-Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, Praha 9 zajistí, aby interní audity podle normy ISO 9001 a ISO 14001 byly v souladu s novým zněním této normy.


Certifikace ISO 9001 – audity ISO také v angličtině, němčině, ruštině

Certifikace ISO 9001 – audity ISO také v angličtině, němčině, ruštině

Ze široké nabídky služeb vybíráme Certifikace ISO 9001. Audity ISO probíhájí také v angličtině, němčině a ruštině.


Certifikace OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikace OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikace OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Certifikace ISO 27001 - systémy managementu bezpečnosti informací.

Certifikace ISO 27001 - systémy managementu bezpečnosti informací.

Certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001:2006 pro systémy managementu bezpečnosti informací od certifikačního orgán CQS.


Certifikace a audity dle ISO 50001 - management hospodaření s energií

Certifikace a audity dle ISO 50001 - management hospodaření s energií

Energetický audit nebo zavedení a certifikace systému energetického managementu dle ISO 50001 mají velké firmy jako zákonnou povinnost už více než rok.


Kurz - novela normy ISO 9001;2015, Praha

Kurz - novela normy ISO 9001;2015, Praha

Kurz novela normy ISO 9001:2015 je jak již sám název napovídá věnován změnám v nejrozšířenější normě ISO 9001, které vyšly 15.září 2015.
>
>